XX Konferencja Naukowa IAGR - 15 czerwca 2024

INSTYTUT ANALIZY GRUPOWEJ
RASZTÓW
Informacje
Szkolenie
INSTYTUT ANALIZY GRUPOWEJ RASZTÓW
Przejdź do treści

XX Konferencja Naukowa IAGR - 15 czerwca 2024

Instytut Analizy Grupowej "Rasztów"
Opublikowane według Komisja Naukowa IAGR w Konferencje · poniedziałek 12 Lut 2024
Rocznicowa XX Konferencja IAGR będzie okazją do refleksji nad upływającym czasem, może skłoni niektórych do podsumowań, którymi będziemy się dzielić 15.06.2024 roku. To odniesienie do czasu stanowi uznanie jego wymiaru liniowego, a jednocześnie sama konferencja jest jakościowo cennym i celebrowanym od lat wielowymiarowym wydarzeniem.

Podczas pierwszej konferencji IAGR 19 czerwca 2004 roku, Werner Knauss w wystąpieniu pt.: „
Zeitgeist, czas i organizacja czasu w analitycznej psychoterapii grupowej” badał znaczenie pojęcia organizacji czasu wobec zmieniającego się Zeitgeist – Ducha Czasu w odniesieniu do długoterminowej terapii analitycznej. Wskazywał, że tytułowy Zeitgeist, charakteryzuje się „przyspieszeniem, dematerializacją, decentralizacją i globalizacją”.

Zdaniem Knauss’a problemem opracowywanym w grupach jest zerwane połączenie pomiędzy liniowym, fizycznym albo ilościowym czasem a społecznym, jakościowym, wielowymiarowym. Prezentował kliniczne przykłady, gdzie obserwował zjawiska tyranii przeszłości lub przyszłości zależne od osobowości i traumatyzujących doświadczeń uczestników. Sygnalizował znaczenie przerw, wprowadzania nowych osób oraz sugerowanego przez Foulkes’a trzy miesięcznego okresu żegnania się z grupą.

Prelegent wyjaśniał zależność pomiędzy settingiem w analizie grupowej zakładającym swobodnie płynącą dyskusję a zmianą psychiczną u pacjentów. Proces analityczny grupowy i swobodna werbalizacja myśli i uczuć, zdaniem Kanuss’a, sprzyja wypracowaniu nowej, bardziej twórczej i mniej związanej z tłumieniem równowagi pomiędzy liniowym a wielowymiarowym czasem, w którym podzielane nowe znaczenie przeszłości i antycypacja przyszłości mogą rozwinąć się w tu i teraz. Dzięki temu stajemy się zdolni do podejmowania wyborów i treningu dla ego w organizacji czasu w działaniu.

Na podstawie archiwalnych materiałów konferencyjnych IAGR Werner Knauss (Heidelberg) „Time and Timing in Group Analysis” 2024
Opracowanie Kamila Kocewiak-Robalewska.


Instytut Analizy Grupowej Rasztów
Wróć do spisu treści