Strona główna - Instytut Analizy Grupowej "Rasztów"

INSTYTUT ANALIZY GRUPOWEJ
RASZTÓW
Informacje
Szkolenie
INSTYTUT ANALIZY GRUPOWEJ RASZTÓW
Przejdź do treści
"Grupa jako całość" to nie tylko wyrażenie, to żyjący organizm, odmienny od kompozycji jednostek.
S.H. Foulkes
IAGR
Instytut Analizy Grupowej „Rasztów” został powołany z inicjatywy zespołu Ośrodka Psychoterapii Analitycznej w Warszawie w 1992 roku.

IAGR jest stowarzyszeniem, którego celem jest rozwijanie wiedzy dotyczącej analityczej psychoterapii grupowej. Instytut szkoli oraz stara się podnosić poziom naukowy i kwalifikacje zawodowe analityków grupowych. Propaguje wiedzę dotyczącą metod analizy grupowej oraz dąży do wprowadzania ich do praktyki klinicznej. Inastytut dba o to, by analitycy grupowi przestrzegali zasad etycznych w swojej praktyce zawodowej.
SZKOLENIE W ANALIZIE GRUPOWEJ


Rekrutacja
Zasady rekrutowania do szkolenia w IAGR. Zgłoszenia na rok 2024 przyjmujemy do końca roku 2023, optymalny termin do końca października.
Szkolenie podstawowe
Szkolenie prowadzące do uzyskania uprawnień psychoterapeuty lub analityka grupowego
Szkolenie podyplomowe
Szkolenie prowadzące do uprawnień superwizorskich i szkoleniowych
Egzaminy
Terminy, koszty, jak pisać pracę dyplomową
Opłaty za szkolenie
Terminy zjazdów
Daty zjazdów poszczególnych kursów
TABLICA INFORMACYJNA
Władze Instytutu
Informacje o składzie Zarządu IAGR oraz Komisjach Szkoleniowej, Naukowej, Rewizyjnej i Etyki.
Członkowie IAGR
Tu znajdziesz terapeutów certyfikowanych przez IAGR oraz kandydatów Instytutu.
Seminarium analityków grupowych w 2023
Plan spotkań seminaryjnych na rok 2023, które odbywają się w siedzibie Instytutu.
Publikacje
w wydanie których zaangażowani byli członkowie Instytutu
Biblioteka Instytutu
Zasady korzystania z Biblioteki Instytutu oraz katalog tytułów.
Statut i inne dokumenty
Dokumenty stowarzyszenia oraz RODO.
WYDARZENIA
Polska na Kozetce 18 listopada 2023 w Gdańsku
Z przyjemnością zapraszamy Państwa na kolejny warsztat: "Polska na Kozetce: KOBIETA". Tym razem spotykamy się w Gdańsku, 18.11.2023 r.
Opublikowany przez Anna Zajenkowska - 23/9/2023
Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia IAGR 21 października 2023
Zawiadomienie Zarządu IAGR o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Instytutu Analizy Grupowej „Rasztów” na 21 października 2023 o godz. 17.00 online.
Opublikowany przez Zarząd IAGR - 19/9/2023
Seminarium analityków grupowych 9 września 2023
Ewa Bąk i Katarzyna Rybczyńska przedstawią prelekcję pt. Wartość perspektywy feministycznej dla rozwoju osobistego i praktyki klinicznej po cyklu seminariów "Kobiecym Okiem”.
Opublikowany przez Sekretariat IAGR - 1/9/2023
Stanowisko w sprawie specjalizacji w dziedzinie psychoterapii
Stanowisko stowarzyszeń zrzeszających psychoterapeutów w sprawie rozporządzenia wprowadzającego specjalizację w dziedzinie psychoterapii.
Opublikowany przez Zarząd IAGR - 30/6/2023
Sny i refleksje o zmianach klimatu - Bydgoszcz 30 września 2023
Zapraszamy do Bydgoszczy na warsztat Klimat na Kozetce. Sny i refleksje o zmianach klimatu organizowany przez Grupę Klimatyczną IAGR i Kujawsko Pomorskie Koło Naukowe Psychoterapii Psychoanalitycznej.
Opublikowany przez Grupa Klimatyczna IAGR - 24/6/2023
Grupa Klimatyczna
Konferencje IAGR
Rozwój nauk społecznych przyniósł nowe spojrzenie na naturę związków jednostki z otoczeniem i ich znaczenie dla rozwoju osobowości człowieka. W tym ujęciu osobowość jednostki, jej rozwój, jej możliwości, ograniczenia i zaburzenia określane są poprzez udział w różnych grupach ludzkich (rodzina stanowiąca pierotny i niejako wzorcowy model grupy społecznej, grupy rówieśnicze, zawodowe i inne). To nowe spojrzenie stało się podstawą grupowych form psychoterapii. Jeśli bowiem grupa ma zasadnicze znaczenie dla psychospołecznego rozwoju jednostki, to również badanie i leczenie różnych form zaburzeń tego rozwoju powinno odbywać się w grupie, poprzez grupę i przy udziale grupy.

Jerzy Pawlik, "Psychoterapia analityczna"
IAGR

Zapraszamy do kontaktu
Instytut Analizy Grupowej Rasztów
Wróć do spisu treści