Seminaria analityków grupowych - Instytut Analizy Grupowej "Rasztów"

INSTYTUT ANALIZY GRUPOWEJ
RASZTÓW
Informacje
Szkolenie
INSTYTUT ANALIZY GRUPOWEJ RASZTÓW
Przejdź do treści
Seminarium analityków grupowych IAGR
Program spotkań seminaryjnych na rok 2024
Spotykamy się o godz. 10.00. w siedzibie IAGR w Warszawie przy ul. Genewskiej 9A lub online.
Gospodarzami seminariów są Joanna Skowrońska i Rafał Radzio
20 stycznia 2024
Kamila Kocewiak - Robalewska - Rytmy i rymy procesu wyłaniania się rzeczywistości psychicznej. Prezentacja równoległych zjawisk z pracowni rzeźbiarskiej i gabinetu analityka grupowego
16 marca 2024
Małgorzata Rutkowska - O wycofaniu ze świata, jego znaczeniach psychoanalitycznych i klinicznych.
Kilka refleksji i zaproszenie do dyskusji inspirowanych książką Mój rok relaksu i odpoczynku, Ottessy Moshfegh.
22 czerwca 2024
"Inside Stories” czyli refleksja wokół klinicznego doświadczenia pracy z parami w grupie opartej na mentalizacji.
Weronika Rybak wraz z Tomaszem Jurczykiem chcą przybliżyć ideę i metodę pracy mentalizacyjnej z parami w prowadzonych przez nich krótkoterminowych grupach. Podczas spotkania zaprezentują krótki wstęp teoretyczny, winietę kliniczną oraz chcieliby wspólnie podyskutować i poreflektować wokół tego materiału.
Zmiana terminu ze względu na konferencję PTPa.
21 września 2024
Taras Levin -Samotna istota w poszukiwaniu bratniej duszy
Abstrakt:
Niekwestionowane arcydzieła literatury różnych epok i pokoleń są jednym z wielu darów, którymi Polska wzbogaciła ludzkość. "Solaris" Stanisława Lema nie jest może najwybitniejszym z nich, ale głęboki wgląd autora w naturę ludzkiego umysłu w kontakcie z Innym we współczesnym złożonym i stechnicyzowanym świecie stanowi o niewątpliwej wartości tej powieści. W swojej prezentacji postaram się podzielić kilkoma refleksjami na temat doświadczeń człowieka w grupie, odwołując się do obrazów i postaci z "Solaris", charakterystycznych cech ich komunikacji i doświadczeń.
O prelegencie: psychiatra, psychoterapeuta, analityk grupowy. Wiceprzewodniczący ds. organizacyjnych Stowarzyszenia Psychoterapeutów i Psychoanalityków Ukrainy (APPU), przewodniczący Sekcji Grupowej APPU. Delegat Ukrainy do Europejskiej Federacji Psychoterapii Psychoanalitycznej (EFPP), Sekcja Grupowa. Delegat z Ukrainy do European Group Analytic Training Institutions Network (EGATIN), członek Zarządu EGATIN. Analityk szkoleniowy i superwizor w programie szkoleniowym APPU w zakresie analizy grupowej. Współzałożyciel i kierownik Kijowskiej Szkoły Analizy Grupowej. Psychoterapeuta psychoanalityczny w prywatnej praktyce.

Prezentacja Tarasa Levina będzie tłumaczona z języka ukraińskiego przez Irenę Staszczyszyn.
30 listopada 2024
Łukasz Dobromirski i Jerzy Pawlik - Rozstanie terapeuty z grupą - aspekty emocjonalne i kliniczne.

Program spotkań seminaryjnych w roku 2023
14 stycznia 2023
Joanna Skowrońska - Co się stanie jeśli przekroisz dżdżownicę? Uczestnicy grupy jako grupa rówieśnicza.
Rozdział książki pt. Sibling Relations and the Horizontal Axis in Theory and Practice. Contemporary Group Analysis, Psychoanalysis and Organizational Consultancy, pod redakcją Smadar Ashuach i Avi Bermana (2022, NILGA, Routledge).
11 marca 2023
Anna Jastrzębska - O wartości symbolizacji, Biuletyn IAGR 20/2022.
Autorka artykułu łączy doniesienie z praktyki klinicznej z historią i malarstwem. Dokonując przeglądu teorii psycholanalitycznych stara się opisać, co jest niezbędne do przetrwania w czasie, który bywa trudny od oszałamiających zdarzeń.
13 maja 2023
Tania Nikiel - Czy milczenie zawsze jest wyrazem braku akceptacji i wyparcia zagrażającego doświadczenia? Komentarz do artykułu Tanji Stepanović pt. Uzdrawiająca moc grupy analitycznej w pracy z traumą po gwałcie. Group Analysis, vol. 53(4), December 2020.
9 września 2023
Refleksje Ewy Bąk i Katarzyny Rybczyńskiej na temat wartości perspektywy feministycznej dla rozwoju osobistego i praktyki klinicznej po cyklu seminariów pt. "Kobiecym okiem".
18 listopada 2023
Dyskusja rozdziału autorstwa prof. Andrzeja Ledera : Question of denial- covid as a catastrophe z książki po redakcja Haliny Brunning i Olyi Khaleelee: The covid Trail (2023), z hybrydowym - osobistym udziałem autorki Haliny Brunning. Materiał będzie przetłumaczony.
Instytut Analizy Grupowej Rasztów
Wróć do spisu treści