Strona główna - Instytut Analizy Grupowej "Rasztów"

INSTYTUT ANALIZY GRUPOWEJ
RASZTÓW
Informacje
Szkolenie
INSTYTUT ANALIZY GRUPOWEJ RASZTÓW
Przejdź do treści
"Grupa jako całość" to nie tylko wyrażenie, to żyjący organizm, odmienny od kompozycji jednostek.
S.H. Foulkes
Wydział Lingwistyki Stosowanej UW
Warszawa, ul. Dobra 55

Zaczynamy o 9.30.
Prosimy zwrócić uwagę na nową lokalizację.
IAGR
Instytut Analizy Grupowej „Rasztów” został powołany z inicjatywy zespołu Ośrodka Psychoterapii Analitycznej w Warszawie w 1992 roku.

IAGR jest stowarzyszeniem, którego celem jest rozwijanie wiedzy dotyczącej analityczej psychoterapii grupowej. Instytut szkoli oraz stara się podnosić poziom naukowy i kwalifikacje zawodowe analityków grupowych. Propaguje wiedzę dotyczącą metod analizy grupowej oraz dąży do wprowadzania ich do praktyki klinicznej. Inastytut dba o to, by analitycy grupowi przestrzegali zasad etycznych w swojej praktyce zawodowej.
SZKOLENIE W ANALIZIE GRUPOWEJ


Rekrutacja
Zasady rekrutowania do szkolenia w IAGR. Zgłoszenia na rok 2024 przyjmujemy do końca roku 2023, optymalny termin do końca października.
Szkolenie podstawowe
Szkolenie prowadzące do uzyskania uprawnień psychoterapeuty lub analityka grupowego
Szkolenie podyplomowe
Szkolenie prowadzące do uprawnień superwizorskich i szkoleniowych
Egzaminy
Terminy, koszty, jak pisać pracę dyplomową
Opłaty za szkolenie
Terminy zjazdów
Daty zjazdów poszczególnych kursów
TABLICA INFORMACYJNA
Władze Instytutu
Informacje o składzie Zarządu IAGR oraz Komisjach Szkoleniowej, Naukowej, Rewizyjnej i Etyki.
Członkowie IAGR
Tu znajdziesz terapeutów certyfikowanych przez IAGR oraz kandydatów Instytutu.
Seminarium analityków grupowych w 2023
Plan spotkań seminaryjnych na rok 2023, które odbywają się w siedzibie Instytutu.
Publikacje
w wydanie których zaangażowani byli członkowie Instytutu
Biblioteka Instytutu
Zasady korzystania z Biblioteki Instytutu oraz katalog tytułów.
Statut i inne dokumenty
Dokumenty stowarzyszenia oraz RODO.
WYDARZENIA
Niemcy, Polacy - porozmawiajmy! 24 - 25 czerwca 2023
NIEMCY i POLACY, porozmawiajmy - bezpieczna przestrzeń dla zrozumienia niezrozumiałego w burzliwych czasach.
Opublikowany przez Joanna Skowrońska - 28/5/2023
Seminarium analityków grupowych 13 maja 2023
Tania Nikiel przedstawi artykuł: Czy milczenie zawsze jest wyrazem braku akceptacji i wyparcia zagrażającego doświadczenia.
Opublikowany przez Sekretariat IAGR - 9/5/2023
Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków IAGR 2 kwietnia 2023
Zarząd IAGR zwołuje na 2 kwietnia 2023 Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Instytutu o godz. 20.00. online
Opublikowany przez Zarząd IAGR - 19/3/2023
XIX Konferencja Naukowa IAGR 17 czerwca 2023
Zapraszamy 17 czerwca na XIX Konferencję Naukową IAGR do budynku Wydziału Lingwistyki Stosowanej UW. Prosimy o zarezerowanie sobie terminu!
Opublikowany przez Komisja Naukowa IAGR - 4/3/2023
Seminarium analityków grupowych 11 marca 2023
Anna Jastrzębska, przedstawi swój artykuł pt. O wartości symbolizacji, który zamieszczony został w Biuletynie IAGR 20/2022.
Opublikowany przez Joanna Skowrońska - 3/3/2023
Grupa Klimatyczna
17 czerwca XIX Konferencja IAGR
Rozwój nauk społecznych przyniósł nowe spojrzenie na naturę związków jednostki z otoczeniem i ich znaczenie dla rozwoju osobowości człowieka. W tym ujęciu osobowość jednostki, jej rozwój, jej możliwości, ograniczenia i zaburzenia określane są poprzez udział w różnych grupach ludzkich (rodzina stanowiąca pierotny i niejako wzorcowy model grupy społecznej, grupy rówieśnicze, zawodowe i inne). To nowe spojrzenie stało się podstawą grupowych form psychoterapii. Jeśli bowiem grupa ma zasadnicze znaczenie dla psychospołecznego rozwoju jednostki, to również badanie i leczenie różnych form zaburzeń tego rozwoju powinno odbywać się w grupie, poprzez grupę i przy udziale grupy.

Jerzy Pawlik, "Psychoterapia analityczna"
IAGR

Zapraszamy do kontaktu
Instytut Analizy Grupowej Rasztów
Wróć do spisu treści