Strona główna - Instytut Analizy Grupowej "Rasztów"

INSTYTUT ANALIZY GRUPOWEJ
RASZTÓW
Informacje
Szkolenie
INSTYTUT ANALIZY GRUPOWEJ RASZTÓW
Przejdź do treści
"Grupa jako całość" to nie tylko wyrażenie, to żyjący organizm, odmienny od kompozycji jednostek.
S.H. Foulkes
IAGR
Instytut Analizy Grupowej „Rasztów” został powołany z inicjatywy zespołu Ośrodka Psychoterapii Analitycznej w Warszawie w 1992 roku.

IAGR jest stowarzyszeniem, którego celem jest rozwijanie wiedzy dotyczącej analityczej psychoterapii grupowej. Instytut szkoli oraz stara się podnosić poziom naukowy i kwalifikacje zawodowe analityków grupowych. Propaguje wiedzę dotyczącą metod analizy grupowej oraz dąży do wprowadzania ich do praktyki klinicznej. Inastytut dba o to, by analitycy grupowi przestrzegali zasad etycznych w swojej praktyce zawodowej.
SZKOLENIE W ANALIZIE GRUPOWEJ


Rekrutacja
Zasady rekrutowania do szkolenia w IAGR. Zgłoszenia na rok 2024 przyjmujemy do końca roku 2023, optymalny termin do końca października.
Szkolenie podstawowe
Szkolenie prowadzące do uzyskania uprawnień psychoterapeuty lub analityka grupowego
Szkolenie podyplomowe
Szkolenie prowadzące do uprawnień superwizorskich i szkoleniowych
Egzaminy
Terminy, koszty, jak pisać pracę dyplomową
Opłaty za szkolenie
Terminy zjazdów
Daty zjazdów poszczególnych kursów
TABLICA INFORMACYJNA
Kalendarz wydarzeń
grupowo-analitycznych
Najbliższe wydarzenie: 26 kwietnia.
Władze Instytutu
Informacje o składzie Zarządu IAGR oraz Komisjach Szkoleniowej, Naukowej, Rewizyjnej i Etyki.
Członkowie IAGR
Tu znajdziesz terapeutów certyfikowanych przez IAGR oraz kandydatów Instytutu.
Seminarium analityków grupowych w 2024
Terminy spotkań seminaryjnych na rok 2024, które odbywają się w siedzibie Instytutu.
Publikacje
w wydanie których zaangażowani byli członkowie Instytutu
Biblioteka Instytutu
Zasady korzystania z Biblioteki Instytutu oraz katalog tytułów.
Statut i inne dokumenty
Dokumenty stowarzyszenia oraz RODO.
Biuletyn
Dla członków i kandydatów.
WYDARZENIA
Polska na Kozetce - 25 maja 2024 w Toruniu
Zapraszamy na kolejną edycję Polski na Kozetce - warsztat obywatelskiej refleksyjności, tym razem w Toruniu. Wydarzenie współorganizowane przez Kujawskie Koło PTPP.
Opublikowany przez Sekretariat IAGR - 10 Kwi 2024
Klimat na Kozetce - 25 maja 2024 we Wrocławiu
Zapraszamy do Wrocławia na warsztat Klimat na Kozetce. Sny i refleksje o zmianach klimatu. Spotykamy się 25 maja w godzinach od 11.00 do 15.00, przy ul. Szewskiej 36 sala nr 208 - w budynku Uniwersytetu Wrocławskiego.
To spotkanie jest wspólną inicjatywą Dolnośląsko - Opolskiego Koła PTPP i Grupy Klimatycznej IAGR. Warsztat poprowadzą członkowie IAGR.
Opublikowany przez Grupa Klimatyczna IAGR - 25 Mar 2024
Wykład i Duża grupa - 14 czerwca 2024
Serdecznie zapraszamy uczestników Kursów oraz Zespół Szkolący oraz wszystkich członków IAGR w przeddzień Konferencji IAGR, w piątkowy wieczór - 14 czerwca 2024, o godzinie 17:00 do BUW, ul. Dobra 56/66 w Warszawie, na otwarty wykład autorski z cyklu ’’Tożsamość analityka grupowego’’.
Opublikowany przez Komisja Szkoleniowa IAGR - 04 Mar 2024
Seminarium analityków grupowych - 16 marca 2024
Małgorzata Rutkowska przedstawi wykład pt. "O wycofaniu ze świata, jego znaczeniach psychoanalitycznych i klinicznych" oraz zaprosi do dyskusji inspirowanych książką Ottessy Moshfegh, pt. "Mój rok relaksu i odpoczynku".
Opublikowany przez Joanna Skowrońska - 19 Lut 2024
Polska na Kozetce - 2 marca 2024 w Bielsku - Białej
IAGR wraz ze Stowarzyszeniem Pomocy Dzieciom i Osobom z Zespołem Aspergera AS zapraszają do Bielska - Białej na warsztat obywatelskiej refleksyjności Polska na Kozetce.
Opublikowany przez Sekretariat IAGR - 18 Lut 2024
Grupa Klimatyczna
XX Konferencja IAGR
Rozwój nauk społecznych przyniósł nowe spojrzenie na naturę związków jednostki z otoczeniem i ich znaczenie dla rozwoju osobowości człowieka. W tym ujęciu osobowość jednostki, jej rozwój, jej możliwości, ograniczenia i zaburzenia określane są poprzez udział w różnych grupach ludzkich (rodzina stanowiąca pierotny i niejako wzorcowy model grupy społecznej, grupy rówieśnicze, zawodowe i inne). To nowe spojrzenie stało się podstawą grupowych form psychoterapii. Jeśli bowiem grupa ma zasadnicze znaczenie dla psychospołecznego rozwoju jednostki, to również badanie i leczenie różnych form zaburzeń tego rozwoju powinno odbywać się w grupie, poprzez grupę i przy udziale grupy.

Jerzy Pawlik, "Psychoterapia analityczna"
IAGR

Zapraszamy do kontaktu
Instytut Analizy Grupowej Rasztów
Wróć do spisu treści