Strona główna - Instytut Analizy Grupowej "Rasztów"

INSTYTUT ANALIZY GRUPOWEJ
RASZTÓW
Informacje
Szkolenie
INSTYTUT ANALIZY GRUPOWEJ RASZTÓW
Przejdź do treści
"Grupa jako całość" to nie tylko wyrażenie, to żyjący organizm, odmienny od kompozycji jednostek.
S.H. Foulkes
IAGR
Instytut Analizy Grupowej „Rasztów” został powołany z inicjatywy zespołu Ośrodka Psychoterapii Analitycznej w Warszawie w 1992 roku.

IAGR jest stowarzyszeniem, którego celem jest rozwijanie wiedzy dotyczącej analityczej psychoterapii grupowej. Instytut szkoli oraz stara się podnosić poziom naukowy i kwalifikacje zawodowe analityków grupowych. Propaguje wiedzę dotyczącą metod analizy grupowej oraz dąży do wprowadzania ich do praktyki klinicznej. Inastytut dba o to, by analitycy grupowi przestrzegali zasad etycznych w swojej praktyce zawodowej.
SZKOLENIE W ANALIZIE GRUPOWEJ


Rekrutacja
Zasady rekrutowania do szkolenia w IAGR. Zgłoszenia na rok 2024 przyjmujemy do końca roku 2023, optymalny termin do końca października.
Szkolenie podstawowe
Szkolenie prowadzące do uzyskania uprawnień psychoterapeuty lub analityka grupowego
Szkolenie podyplomowe
Szkolenie prowadzące do uprawnień superwizorskich i szkoleniowych
Egzaminy
Terminy, koszty, jak pisać pracę dyplomową
Opłaty za szkolenie
Terminy zjazdów
Daty zjazdów poszczególnych kursów
TABLICA INFORMACYJNA
Kalendarz wydarzeń
grupowo-analitycznych
Najbliższe wydarzenie: 23 - 25 lutego.
Władze Instytutu
Informacje o składzie Zarządu IAGR oraz Komisjach Szkoleniowej, Naukowej, Rewizyjnej i Etyki.
Członkowie IAGR
Tu znajdziesz terapeutów certyfikowanych przez IAGR oraz kandydatów Instytutu.
Seminarium analityków grupowych w 2024
Terminy spotkań seminaryjnych na rok 2024, które odbywają się w siedzibie Instytutu.
Publikacje
w wydanie których zaangażowani byli członkowie Instytutu
Biblioteka Instytutu
Zasady korzystania z Biblioteki Instytutu oraz katalog tytułów.
Statut i inne dokumenty
Dokumenty stowarzyszenia oraz RODO.
Biuletyn
Dla członków i kandydatów.
WYDARZENIA
Seminarium analityków grupowych 16 marca 2024
Małgorzata Rutkowska przedstawi wykład pt. "O wycofaniu ze świata, jego znaczeniach psychoanalitycznych i klinicznych" oraz zaprosi do dyskusji inspirowanych książką Ottessy Moshfegh, pt. "Mój rok relaksu i odpoczynku".
Opublikowany przez Joanna Skowrońska - 19/2/2024
Polska na Kozetce 2 marca 2024 w Bielsku - Białej
IAGR wraz ze Stowarzyszeniem Pomocy Dzieciom i Osobom z Zespołem Aspergera AS zapraszają do Bielska - Białej na warsztat obywatelskiej refleksyjności Polska na Kozetce.
Opublikowany przez Sekretariat IAGR - 18/2/2024
XX Konferencja Naukowa IAGR - 15 czerwca 2024
Przypominamy o zbliżającej się jubileuszowej konferencji pt. "Czy gramy w jednej orkiestrze? Między dysonansem a harmonią." Odbędzie się ona w Starym BUW na Krakowskim Przedmieściu.
Opublikowany przez Komisja Naukowa IAGR - 12/2/2024
Informacja na temat egzaminów
Zarząd IAGR podjął decyzję o wydłużeniu okresu przejściowego dotyczącego składania prac końcowych z procesów grupowych do końca lutego 2024.
Opublikowany przez Zarząd IAGR - 24/1/2024
Seminarium analityków grupowych 20 stycznia 2024
Kamila Kocewiak - Robalewska przedstawi w ramach seminarium analityków grupowych wykład pt. Rytmy i rymy procesu wyłaniania się rzeczywistości psychicznej. Prezentacja równoległych zjawisk z pracowni rzeźbiarskiej i gabinetu analityczki grupowej.
Opublikowany przez Sekretariat IAGR - 19/1/2024
XX Konferencja IAGR
15 czerwca 2024
Grupa Klimatyczna
Rozwój nauk społecznych przyniósł nowe spojrzenie na naturę związków jednostki z otoczeniem i ich znaczenie dla rozwoju osobowości człowieka. W tym ujęciu osobowość jednostki, jej rozwój, jej możliwości, ograniczenia i zaburzenia określane są poprzez udział w różnych grupach ludzkich (rodzina stanowiąca pierotny i niejako wzorcowy model grupy społecznej, grupy rówieśnicze, zawodowe i inne). To nowe spojrzenie stało się podstawą grupowych form psychoterapii. Jeśli bowiem grupa ma zasadnicze znaczenie dla psychospołecznego rozwoju jednostki, to również badanie i leczenie różnych form zaburzeń tego rozwoju powinno odbywać się w grupie, poprzez grupę i przy udziale grupy.

Jerzy Pawlik, "Psychoterapia analityczna"
IAGR

Zapraszamy do kontaktu
Instytut Analizy Grupowej Rasztów
Wróć do spisu treści