Strona główna - Instytut Analizy Grupowej "Rasztów"

INSTYTUT ANALIZY GRUPOWEJ
RASZTÓW
Informacje
Szkolenie
INSTYTUT ANALIZY GRUPOWEJ RASZTÓW
Przejdź do treści
"Grupa jako całość" to nie tylko wyrażenie, to żyjący organizm, odmienny od kompozycji jednostek.
S.H. Foulkes
IAGR
Instytut Analizy Grupowej „Rasztów” został powołany z inicjatywy zespołu Ośrodka Psychoterapii Analitycznej w Warszawie w 1992 roku.

IAGR jest stowarzyszeniem, którego celem jest rozwijanie wiedzy dotyczącej analityczej psychoterapii grupowej. Instytut szkoli oraz stara się podnosić poziom naukowy i kwalifikacje zawodowe analityków grupowych. Propaguje wiedzę dotyczącą metod analizy grupowej oraz dąży do wprowadzania ich do praktyki klinicznej. Inastytut dba o to, by analitycy grupowi przestrzegali zasad etycznych w swojej praktyce zawodowej.
SZKOLENIE W ANALIZIE GRUPOWEJ


Rekrutacja
Zasady rekrutowania do szkolenia w IAGR. Zgłoszenia na rok 2024 przyjmujemy do końca roku 2023, optymalny termin do końca października.
Szkolenie podstawowe
Szkolenie prowadzące do uzyskania uprawnień psychoterapeuty lub analityka grupowego
Szkolenie podyplomowe
Szkolenie prowadzące do uprawnień superwizorskich i szkoleniowych
Egzaminy
Terminy, koszty, jak pisać pracę dyplomową
Opłaty za szkolenie
Terminy zjazdów
Daty zjazdów poszczególnych kursów
TABLICA INFORMACYJNA
Władze Instytutu
Informacje o składzie Zarządu IAGR oraz Komisjach Szkoleniowej, Naukowej, Rewizyjnej i Etyki.
Członkowie IAGR
Tu znajdziesz terapeutów certyfikowanych przez IAGR oraz kandydatów Instytutu.
Seminarium analityków grupowych w 2024
Terminy spotkań seminaryjnych na rok 2024, które odbywają się w siedzibie Instytutu.
Kalendarz wydarzeń
grupowo-analitycznych
Najbliższe wydarzenie: 3 grudnia.
Publikacje
w wydanie których zaangażowani byli członkowie Instytutu
Biblioteka Instytutu
Zasady korzystania z Biblioteki Instytutu oraz katalog tytułów.
Statut i inne dokumenty
Dokumenty stowarzyszenia oraz RODO.
WYDARZENIA
Promocja książki pt. "Superwizja psychoterapii"
Grupa doświadczonych superwizorów z Instytutu Analizy Grupowej „Rasztów” pod kierunkiem Joanny Skowrońskiej i Wiesławy Łodej-Sobańskiej przygotowała kompendium wiedzy na temat superwizji psychoterapii w podejściu grupowo-analitycznym.
Opublikowany przez Sekretariat IAGR - 19/11/2023
Klimat na kozetce - Czeladź 26 listopada 2023
W dniu 26 listopada 2023 w Czeladzi odbędzie się warsztat: Klimat na Kozetce. Sny i refleksje o zmianach klimatu.
Opublikowany przez Grupa Klimatyczna IAGR - 15/11/2023
Seminarium analityków grupowych 18 listopada 2023
Zapraszamy na ostatnie w tym roku seminarium analityków grupowych. Prof. Andrzej Leder podzieli się z nami swoimi refleksjami dotyczącymi relacji zaprzeczenia i wyparcia na przykładzie reakcji społecznych na pandemię Covid-19. 
Opublikowany przez Sekretariat IAGR - 25/10/2023
Seminarium. Psychoanalityczna teoria Wilfreda R. Biona.
„Bion w pigułce” - ewolucja myśli Wilfreda R. Biona. Zapraszamy na seminarium cykliczne, które potrwa od stycznia do maja 2024.
Opublikowany przez Sekretariat IAGR - 25/10/2023
XX Konferencja Naukowa IAGR - 15 czerwca 2024
Zapowiedź przyszłorocznej, jubileuszowej konferencji Instytutu. Prosimy o zarezerwowanie sobie terminu dla naszego środowiskowego wydarzenia.
Opublikowany przez Zarząd IAGR - 17/10/2023
Konferencje IAGR
Grupa Klimatyczna
Rozwój nauk społecznych przyniósł nowe spojrzenie na naturę związków jednostki z otoczeniem i ich znaczenie dla rozwoju osobowości człowieka. W tym ujęciu osobowość jednostki, jej rozwój, jej możliwości, ograniczenia i zaburzenia określane są poprzez udział w różnych grupach ludzkich (rodzina stanowiąca pierotny i niejako wzorcowy model grupy społecznej, grupy rówieśnicze, zawodowe i inne). To nowe spojrzenie stało się podstawą grupowych form psychoterapii. Jeśli bowiem grupa ma zasadnicze znaczenie dla psychospołecznego rozwoju jednostki, to również badanie i leczenie różnych form zaburzeń tego rozwoju powinno odbywać się w grupie, poprzez grupę i przy udziale grupy.

Jerzy Pawlik, "Psychoterapia analityczna"
IAGR

Zapraszamy do kontaktu
Instytut Analizy Grupowej Rasztów
Wróć do spisu treści