Skuteczność psychoterapii - Instytut Analizy Grupowej "Rasztów"

INSTYTUT ANALIZY GRUPOWEJ
RASZTÓW
Informacje
Szkolenie
INSTYTUT ANALIZY GRUPOWEJ RASZTÓW
Przejdź do treści
Skuteczność psychoterapii psychoanalitycznej

Skuteczność zarówno krótkoterminowej, jak i długoterminowej psychoterapii psychoanalitycznej
 
Psychoterapia psychoanalityczna ma bogatą historię zarówno w praktyce klinicznej, jak i w badaniach naukowych. Podczas gdy tradycyjna psychoanaliza opierała się głównie na obserwacjach klinicznych i studiach przypadków, współczesna psychoterapia psychoanalityczna przyjęła również empiryczne metody badawcze w celu oceny jej skuteczności i wzmocnienia jej bazy dowodowej.

Badania w psychoterapii psychoanalitycznej obejmują różne obszary, w tym badania wyników, badania procesu, badania skuteczności i badania porównawcze. Badania te mają na celu ocenę skuteczności psychoterapii psychoanalitycznej w leczeniu określonych stanów psychicznych, zrozumienie mechanizmów zmiany i porównanie jej skuteczności z innymi podejściami terapeutycznymi.

Jednym z celów psychoterapii psychoanalitycznej jest wnikliwe wejrzenie i przekształcanie zinternalizowanych relacji z obiektem poprzez zagłębianie się w indywidualną dynamikę w ramach relacji przeniesieniowej. Liczne badania wykazały skuteczność zarówno krótkoterminowych, jak i długoterminowych psychoterapii psychoanalitycznych, zarówno ogólnie, jak i w przypadku określonych schorzeń.
 • Istnieją dowody potwierdzające ogólną skuteczność psychoterapii psychoanalitycznej, podkreślające jej pozytywny wpływ na pacjentów nawet po zakończeniu leczenia.
 • Pacjenci poddani długoterminowej psychoterapii psychoanalitycznej wykazują trwałą poprawę stanu zdrowia podczas długoterminowej obserwacji, co wskazuje na trwałe korzyści płynące z terapii po jej zakończeniu.
 • Krótkoterminowe terapie psychodynamiczne są równie korzystne jak leki przeciwdepresyjne i terapia poznawczo-behawioralna (CBT) w leczeniu zaburzeń związanych z depresją.
 • Liczne badania konsekwentnie wykazały pozytywny wpływ terapii psychoanalitycznych na różne zaburzenia psychiczne, takie jak depresja, lęk, PTSD i zaburzenia odżywiania.
 • Długoterminowa psychoterapia psychoanalityczna była szczególnie skuteczna w leczeniu złożonych zaburzeń psychicznych w porównaniu z krótszymi formami terapii.
 • Badania nad efektywnością w zakresie kosztów podważyły przekonanie, że psychoterapia psychoanalityczna jest zbyt kosztowna dla sektora publicznego. Badania wykazały, że stosowanie psychoterapii psychoanalitycznej nie tylko poprawia objawy pacjentów, ale także zmniejsza zapotrzebowanie na opiekę szpitalną, konsultacje lekarskie, leki czy konieczność opieki ze strony bliskich.
 • Ogólnie rzecz biorąc, wyniki te przyczyniają się do rosnącej liczby dowodów potwierdzających skuteczność psychoterapii psychoanalitycznej w różnych zaburzeniach psychicznych. Badania podkreślają korzyści z terapii, w tym długoterminową poprawę, i podważają błędne przekonania na temat jej opłacalności w sektorze publicznym.

Oto kilka przykładów badań, które potwierdzają powyższe ustalenia.
Poniższe publikacje można znaleźć w wyszukiwarce na stronie: https://scholar.google.com/

 1. De Maat, S., De Jonghe, F., Schoevers, R., & Dekker, J. (2009). The effectiveness of long-term psychoanalytic therapy: A systematic review of empirical studies. Harvard Review of Psychiatry, 17(1), 1-23.
 2. Guthrie, Moorey, Margison, et al. (1999). Cost-effectiveness of brief psychodynamic-interpersonal therapy in high utilizers of psychiatric services. Archives of General Psychiatry, 56, 519-526.
 3. Leichsenring, F., & Rabung, S. (2008). Effectiveness of long-term psychodynamic psychotherapy. Journal of the American Medical Association, 300, 1151-1565.
 4. Leichsenring, F., & Rabung, S. (2011). Long-term psychodynamic psychotherapy in complex mental disorders: update of a meta-analysis. The British Journal of Psychiatry, 199(1), 15-22.
 5. Leichsenring, F., Abbass, A., Heim, N., Keefe, J. R., Kisely, S., Luyten, P., ... & Steinert, C. (2023). The status of psychodynamic psychotherapy as an empirically supported treatment for common mental disorders–an umbrella review based on updated criteria. World Psychiatry, 22(2), 286-304.
 6. Lilliengren, P. (2023). A comprehensive overview of randomized controlled trials of psychodynamic psychotherapies. Psychoanalytic Psychotherapy, 1-24.
 7. Midgley, N., O'Keeffe, S., French, L., & Kennedy, E. (2017). Psychodynamic psychotherapy for children and adolescents: an updated narrative review of the evidence base. Journal of Child Psychotherapy, 43(3), 307-329.
 8. Milrod, B., et al. (2007). A randomized controlled clinical trial of psychoanalytic psychotherapy for panic disorder. American Journal of Psychiatry, 164, 265-272.
 9. Shedler, J. (2010). The efficacy of psychodynamic psychotherapy. American Psychologist, 65(2), 98-109.
 10. Sleed, M., Li, E. T., Vainieri, I., & Midgley, N. (2023). The Evidence-Base for Psychodynamic Interventions with Children Under 5 Years of Age and Their Caregivers: A Systematic Review and Meta-Analysis. Journal of Infant, Child, and Adolescent Psychotherapy, 1-36.
 11. Lorentzen, S., Ruud, T., Fjeldstad, A., & Høglend, P. A. (2015). Personality disorder moderates outcome in short‐and long‐term group analytic psychotherapy: A randomized clinical trial. British Journal of Clinical Psychology, 54(2), 129-146.
 12. Taylor, D. (2008). Psychoanalytic and psychodynamic therapies for depression: the evidence base. Advances in Psychiatric Treatment, 14, 401-413.
 13. Town, J.M., Abbass, A., Hardy, G. (2011). Short-term psychodynamic psychotherapy for personality disorder: A critical review of randomized controlled trials. Journal of Personality Disorders, 25(6), 723-740.
Więcej informacji i badań na temat psychoterapii psychoanalitycznej można znaleźć pod linkiem British Psychoanalytic Council.

Zmiany w psychoterapii psychoanalitycznej w Europie

O przemianach i rozwoju w terapii psychoanalitycznej w kontekście europejskim na przestrzeni trzech dekad, można również przeczytać w:
 • Martindale, B. (2022). Changes in psychoanalytic therapy in Europe over three decades: Then and now. European Journal of Psychotherapy & Counselling, Pages 383-436.

Autor omawia różne aspekty terapii psychoanalitycznej, takie jak perspektywy teoretyczne, podejścia terapeutyczne, praktyki kliniczne, wyniki badań i zmiany w szerszym krajobrazie psychoterapeutycznym. Artykuł zawiera przegląd tego, jak terapia psychoanalityczna ewoluowała w czasie, podkreślając podobieństwa i różnice między przeszłymi i obecnymi praktykami.
Instytut Analizy Grupowej Rasztów
Wróć do spisu treści