Rekrutacja - Instytut Analizy Grupowej "Rasztów"

INSTYTUT ANALIZY GRUPOWEJ
RASZTÓW
Informacje
Szkolenie
INSTYTUT ANALIZY GRUPOWEJ RASZTÓW
Przejdź do treści
Rekrutacja
 • Do szkolenia w psychoterapii prowadzonego w Instytucie Analizy Grupowej zapraszamy osoby z wyższym wykształceniem medycznym lub psychologicznym. W szczególnych przypadkach o przyjęcie mogą się ubiegać absolwenci innych kierunków studiów na poziomie magisterskim oraz studenci ostatniego roku psychologii i medycyny.
 • Przed rozpoczęciem pracy terapeutycznej z pacjentami wymagany jest staż kliniczny.
 • Absolwenci studiów na poziomie magisterskim innych kierunków niż psychologii i medycyny zobowiązani są do uzupełnienia wykształcenia z psychologii.
 • Osoby aplikujące na szkolenie, które nie mają doświadczenia w pracy z pacjentami, zobowiązane są do odbycia stażu klinicznego w wymiarze min. 180 godz. (w zależności od indywidualnej sytuacji przed lub w okresie pierwszego roku szkolenia).

Procedura kwalifikacyjna

 • Kwalifikacja na szkolenie trwa cały rok kalendarzowy, poprzedzający rok, w którym rozpoczyna się szkolenie.

 • Osoba starająca się o przyjęcie do szkolenia otrzymuje lub pobiera poniżej umieszczoną ankietę, którą po wypełnieniu, dostarcza/przesyła do siedziby Instytutu z dopiskiem na kopercie „Komisja Kwalifikacyjna – POUFNE” lub mailowo na adres Komisji Szkoleniowej: komisja.szkoleniowa@iagr.pl i uiszcza opłatę za procedurę kwalifikacyjną, w wysokości 250 zł. Rozpatrzenie ankiety zgłoszeniowej trwa do miesiąca od daty otrzymania (z wyłączeniem miesięcy lipiec sierpień). Optymalny termin przesyłanie ankiet jest do końca października.

 • Osoba aplikująca zostaje zapisana na rozmowę kwalifikacyjną do członka Komisji Kwalifikacyjnej, termin rozmowy zostanie ustalony poprzez kontakt telefoniczny.

 • Decyzja Komisji Kwalifikacyjnej przekazywana jest osobie aplikującej telefonicznie lub drogą elektroniczną. Osoby nieprzyjęte do szkolenia mogą zwróć się do Komisji Kwalifikacyjnej o rozmowę wyjaśniającą powody nieprzyjęcia.
Zapraszamy do rekrutacji na szkolenie rozpoczynające się od 2025 roku.

Pierwsze zajęcia dla nowego kursu rozpoczynają się w styczniu 2025 roku.
Przez cały okres szkolenia zajęcia będą odbywać się w trzecie weekendy miesiąca (piątki 17:00-20:15; niedziele 09:00-15:45), z pominięciem weekendów, wypadających w święta.
 • W soboty odbywają się blokowe grupy terapeutyczne, dla osób, które wybrały tę formę terapii własnej (dla pozostałych osób ciągłe grupy terapeutyczne odbywają się w powszednie dni tygodnia)
 • Zajęcia teoretyczne odbywają się stacjonarnie w siedzibie IAGR na ul. Genewskiej 9A w Warszawie,
 • grupy terapeutyczne i superwizje najczęściej na terenie Warszawy.
Instytut Analizy Grupowej Rasztów
Wróć do spisu treści