Szkolenie podstawowe 2 - Instytut Analizy Grupowej "Rasztów"

INSTYTUT ANALIZY GRUPOWEJ
RASZTÓW
Informacje
Szkolenie
INSTYTUT ANALIZY GRUPOWEJ RASZTÓW
Przejdź do treści
Szkolenie podstawowe
Kurs II

Szkolenie w Analizie Grupowej
- kończące się uzyskaniem: Certyfikatu Analityka Grupowego IAGR.

Ta możliwość przewidziana jest dla uczestników, którzy posiadają już pewne doświadczenie w pracy z grupami i praktykę kliniczną, która umożliwi im stworzenie odpowiednio zbalansowanej małej analitycznej grupy terapeutycznej. Szkolący, który na tym etapie szkolenia decyduje się poprowadzić grupę długoterminową zobowiązany jest o wystąpienie o zgodę Komisji Szkoleniowej.
Do Kursu II mogą przystąpić:

1. Osoby, które ukończywszy szkolenie w psychoterapii indywidualnej i grupowej uzyskały Certyfikat Psychoterapeuty. Po wypełnieniu warunków Kursu II mogą uzyskać Certyfikat Analityka Grupowego IGAR
2. Osoby, które wybrały możliwość prowadzenia dwuletniej grupy w Kursie I.

Składniki szkolenia

1. Własna psychoterapia analityczna w małej grupie i doświadczenie Dużej Grupy
Własna psychoterapia analityczna w małej grupie: Minimum 160 godzin.
 • Szkolący się  kontynuują swoją terapię w grupach analitycznych, którą rozpoczęli w Kursie I, w czasie gdy tworzą, prowadzą i superwizują swoją grupę terapeutyczną.
 • Jeśli nastąpiła przerwa pomiędzy ukończeniem Kursu I i Kursu II, kandydat powinien podjąć psychoterapię w grupie  (takiej jak opisana w kursie I, pkt 1) i kontynuować ją przez okres kiedy tworzy, prowadzi i superwizuje swoją grupę terapeutyczną.
 • Doświadczenie Dużej Grupy – 2 godz. : szkolący się jest zobowiązany do uczestniczenia w DG, która odbywa się rokrocznie po czerwcowym wykładzie.

  2. Szkolenie teoretyczne
  • Seminarium kliniczno – teoretycznego poświęcone analizie grupowej 30 godz. (Seminarium będzie realizowane w 10 spotkaniach (2 godz. 15 min każde). Grupa seminaryjna musi liczyć min. 8 osób i maksymalnie 9 osób, decyduje kolejność zgłoszeń na kurs oraz stopień spełnianych wymogów tj. prowadzenie własnej grupy analitycznej, doświadczenie w prowadzeniu grup.

  Uwaga: Szkolący się zobowiązani są odbyć wszystkie zajęcia wynikające z programu. Szkolenie powinno odbywać się zgodnie z przewidzianym harmonogramem, uwzględniającym poziom zaawansowania wiedzy. Szkolący się może mieć jedną nieobecność na seminarium teoretyczno-klinicznym, w przebiegu szkolenia, którą powinien odbyć w ramach „odpracowania” z późniejszymi rocznikami.

  3. Trening umiejętności terapeutycznych
  • Poprowadzenie małej zamkniętej analitycznej grupy terapeutycznej: min 20 godz., czyli 100 półtoragodzinnych sesji (około dwa lata)
  • Superwizja pracy z grupą: 100 godz. (ponad dwa lata)

  Superwizja odbywa się w grupie superwizyjnej dla osób szkolących się. Szkolący powinien dołączyć do superwizji na etapie konsultacji pacjentów, tworzenia i prowadzenia małej zamkniętej grupy analitycznej. Jeśli grupa prowadzona jest w koterapii obaj koterapeuci zobowiązani są do uczestniczenia w tej samej grupie superwizyjnej. Koterapeutą może być uczestnik lub absolwent szkolenia albo inny terapeuta o podobnej orientacji, o ile superwizor uzna taką współpracę za możliwą.

  Mała analityczna grupa terapeutyczna powinna:
  1. Składać się z nie więcej niż ośmiu pacjentów i być grupą heterogenną.
  2. Powinna być grupą zamkniętą: z wyznaczonym końcem
  3. Trwać około dwa lata
  4. Półtoragodzinne sesje powinny odbywać się raz w tygodniu
  5. Dla osób, które poprowadziły grupę krótkoterminową ta grupa może być półotwarta.
  Lista superwizorów znajduje się na stronie iagr.pl Spotkania grupy superwizyjnej odbywają się co najmniej raz w miesiącu. Jeżeli z przyczyn organizacyjnych wejście do grupy superwizyjnej nie jest możliwe, szkolący się w uzgodnieniu z superwizorem może, oczekując na możliwość wejścia do grupy, korzystać z indywidualnych konsultacji dotyczących kwalifikowanych do grupy pacjentów. Istnieje możliwość uczestnictwa w grupie superwizyjnej w formie obserwatora.
  Warunkiem rozpoczęcia pracy w grupie superwizyjnej jest uregulowanie wszystkich zaległości finansowych wynikających z dotychczasowego uczestnictwa w szkoleniu (należy przedstawić zaświadczenie o rozliczeniu finansowym wydanym przez Administratora szkolenia).

  Koszt kursu II:

  • opłata za szkolenie teoretyczne koszt 1.428 zł
  • opłata za terapię własną koszt około 7.500 zł
  • opłata za superwizję 5.000 zł
  Instytut Analizy Grupowej Rasztów
  Wróć do spisu treści