Opłaty za szkolenie - Instytut Analizy Grupowej "Rasztów"

INSTYTUT ANALIZY GRUPOWEJ
RASZTÓW
Informacje
Szkolenie
INSTYTUT ANALIZY GRUPOWEJ RASZTÓW
Przejdź do treści
Opłaty za szkolenie
podane poniżej dotyczą całego szkolenia od 2022 roku.

Opłaty za szkolenie składają się z trzech składników:
 • opłata za szkolenie teoretyczne,
 • opłata za terapię własną,
 • opłata za superwizję.

W przypadku terapii własnej i superwizji podane kwoty dotyczą minimalnej, wymaganej ilości godzin. Opłaty za szkolenie teoretyczne uiszczane są w ratach semestralnych (do 15 stycznia, do 15 września), opłaty za terapię własną i superwizję uiszczane są zgodnie z umową z prowadzącą/cym (np. po każdej sesji).

KURS I (Certyfikat Psychoterapeuty):
 • opłata za szkolenie teoretyczne koszt 14.532 zł
 • opłata za terapię własną koszt około 12.500 zł
 • opłata za superwizję przy min. ilości godzin w superwizji grupowej:
   • dotycząca pracy z pacjentem indywidualnym 5.600 zł
   • dotycząca pracy z grupą 4.000 zł
Szczegóły:
 • 150 zł za 50 min. indywidualnej superwizji;
 • 70 zł za 50 min. grupowej superwizji dotyczącej pracy z pacjentem indywidualnym;
 • 50 zł za 45 min. grupowej superwizji dotyczącej pracy z grupą)

KURS II (Certyfikat Analityka Grupowego):
 • opłata za szkolenie teoretyczne koszt 1.428 zł
 • opłata za terapię własną koszt około 7.500 zł
 • opłata za superwizję 5.000 zł

Instytut Analizy Grupowej Rasztów
Wróć do spisu treści