Opłaty za szkolenie - Instytut Analizy Grupowej "Rasztów"

INSTYTUT ANALIZY GRUPOWEJ
RASZTÓW
Informacje
Szkolenie
INSTYTUT ANALIZY GRUPOWEJ RASZTÓW
Przejdź do treści
Opłaty za szkolenie
podane poniżej dotyczą całego szkolenia

Opłaty za szkolenie składają się z trzech składników:
 • opłata za szkolenie teoretyczne,
 • opłata za terapię własną,
 • opłata za superwizję.

W przypadku terapii własnej i superwizji podane kwoty dotyczą minimalnej, wymaganej ilości godzin. Opłaty za szkolenie teoretyczne uiszczane są w ratach semestralnych (do 15 stycznia, do 15 września), opłaty za terapię własną i superwizję uiszczane są zgodnie z umową z prowadzącą/cym (np. po każdej sesji).

KURS I (Certyfikat Psychoterapeuty):
 • opłata za szkolenie teoretyczne koszt 17.700 zł
 • opłata za terapię własną przy min. ilości godzin koszt około 15.000 zł
 • opłata za superwizję przy min. ilości godzin w superwizji grupowej:
   • dotycząca pracy z pacjentem indywidualnym 8.000 zł
   • dotycząca pracy z grupą 6.400 zł
Szczegóły:
   • 180 zł za 50 min. indywidualnej superwizji;
   • 100 zł za 50 min. grupowej superwizji dotyczącej pracy z pacjentem indywidualnym;
   • 80 zł za 45 min. grupowej superwizji dotyczącej pracy z grupą)

KURS II (Certyfikat Analityka Grupowego):
 • opłata za szkolenie teoretyczne koszt 1.700 zł
 • opłata za terapię własną przy min. ilości godzin koszt około 9.000 zł
 • opłata za superwizję przy min. ilości godzin 8.000 zł

Instytut Analizy Grupowej Rasztów
Wróć do spisu treści