Wywiady z Mistrzami - Konferencja IAGR 2024

INSTYTUT ANALIZY GRUPOWEJ
RASZTÓW
INSTYTUT ANALIZY GRUPOWEJ
RASZTÓW
Przejdź do treści
Wywiady z Mistrzami


Dwudziestą rocznicę pierwszej konferencji zorganizowanej przez Instytut Analizy Grupowej uświetni pokaz filmu, w którym zebraliśmy myśli najbardziej doświadczonych Analityków Grupowych w Polsce. Historię analizy grupowej i Instytutu opowiedzą nam jego Ojcowie i Matki Założyciele, Założycielki, a także inne osoby, które wywarły wyraźny wpływ na obecny kształt „Rasztowa”.

Film ten jest fragmentem szerszego projektu, podczas którego planujemy przeprowadzić i nagrać kilka dłuższych wywiadów z ważnymi dla naszego środowiska osobami, w tym z Jerzym Pawlikiem, Wiesławą Sobańską, Wojciechem Sobańskim, Joanną Marczewską, Marią Kołaszewską, Joanną Skowrońską. Zostaną one profesjonalnie zmontowane i zachowane w bibliotece IAGR. Cykl nazwaliśmy „Wywiady z Mistrzami. Rozmowy o początkach, teraźniejszości i przyszłości Instytutu oraz analizy grupowej”. Rozmawiają Tomasz Wyrzykowski i Małgorzata Jędrasik-Styła.
Naszych Mistrzów prosimy o podzielenie się przed kamerami swoimi wspomnieniami i doświadczeniem. Rozmawiamy o momencie powstawania Instytutu Analizy Grupowej, o ważnych momentach w życiu IAGR, znaczących osobach, zmianach na przestrzeni lat i potencjalnym kierunku rozwoju.
Rozmowy nie mają jednak wyłącznie charakteru zbierania informacji od uznanych specjalistów. O każdym z wywiadów myślimy również jak o spotkaniu z kimś wyjątkowym. Ciekawiło nas poznanie i utrwalenie „na taśmie” sposobu myślenia konkretnego Rozmówcy. Pytamy zatem o to, czym jest dla Nich „bycie analitykiem grupowym”, o wybór i znaczenie tej a nie innej formy pracy z pacjentami. Próbowaliśmy uchwycić co jest dla Nich ważne w pracy zawodowej, jakimi są psychoterapeutami, superwizorami a także, po prostu, ludźmi.

Małgorzata Jędrasik - Styła
ARTWORK & FOTO: Kamila Kicińska
INSTYTUT ANALIZY GRUPOWEJ RASZTÓW 2024
03-963 Warszawa, ul. Genewska 9A
ARTWORK & FOTO: Kamila Kicińska
Wróć do spisu treści