Egzaminy - Instytut Analizy Grupowej "Rasztów"

INSTYTUT ANALIZY GRUPOWEJ
RASZTÓW
Informacje
Szkolenie
INSTYTUT ANALIZY GRUPOWEJ RASZTÓW
Przejdź do treści
Egzaminy
Instytut Analizy Grupowej ,,Rasztów’’ jako instytucja zrzeszona w EGATIN i EFPP przyznaje certyfikaty Analityka Grupowego, Psychoterapeuty Grupowego i Psychoterapeuty IAGR, zgodnie z wytycznymi tych europejskich organizacji, jak również posiada atestację sekcji naukowej psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i sekcji naukowej psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego,
spełniając standardy tych organizacji.

Do egzaminu Certyfikacyjnego w IAGR aplikują osoby posiadające wykształcenie psychologiczne lub/i wykształcenie medyczne, posiadają doświadczenie pracy klinicznej w postaci stażu w placówce służby zdrowia, doświadczenie własnej praktyki zawodowej indywidualnej lub grupowej pod superwizją certyfikowanego superwizora superwizji, jak i wiedzę teoretyczną w zakresie psychoterapii grupowej i indywidualnej zdobywaną podczas szkolenia podstawowego w Instytucie Analizy Grupowej ,,Rasztów’’ w formie wykładów i seminariów teoretycznych.
(szczegółowy Program Szkolenia dostępny na stronie IAGR, w dokumencie pt.,,Szkolenie podstawowe’’ i ,,Szkolenie Podstawowe Kurs II’’).
Koordynator Egzaminu kieruje przebiegiem przygotowania Kandydata/Kandydatki do Egzaminu.
Jego zadaniem jest przekazanie określonych materiałów do członków Komisji Egzaminacyjnej.
Są to:
 • esej, którego wymogi opisane są w Programie Szkolenia (dostępny na stronie IAGR w zakładce szkolenie podstawowe) opisujący przebieg procesu psychoterapii indywidualnej i grupowej krótkoterminowej lub długoterminowej,
 • arkusz opisujący przebieg całego szkolenia teoretycznego (ilość godzin teorii i ilość godzin terapii własnej w grupie analitycznej) oraz niezbędne zaświadczenia lub rekomendacje informujące o przebiegu i ilości godzin superwizji pod okiem certyfikowanego superwizora.

Egzamin odbywa się przed zewnętrzną i niezależną od Szkolenia Psychoterapeutycznego, Komisji Szkoleniowej oraz Zespołu Szkolącego IAGR - autonomiczną Komisją Egzaminacyjną. Komisję Egzaminacyjną powołuje koordynator z ramienia Zarządu IAGR
Oznacza to, że członkinie i członkowie Komisji Egzaminacyjnej nie brali udziału w szkoleniu teoretycznym i praktycznym Kandydatki/Kandydata. (Egzamin opisany szerzej w dokumencie Procedura Egzaminacyjna, na stronie Instytutu Analizy Grupowej ,,Rasztów’’).

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień z dnia 19 czerwca 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1285) osoba prowadząca psychoterapię - osobę, która spełnia łącznie następujące warunki: (...) c/ posiada zaświadczenie poświadczające odbycie szkolenia wymienionego w lit. b, zakończonego egzaminem przeprowadzonym przez komisję zewnętrzną wobec podmiotu kształcącego, w skład której nie wchodzą przedstawiciele podmiotu kształcącego, w szczególności powołaną przez stowarzyszenia wydające certyfikaty psychoterapeuty, zwane dalej „certyfikatem psychoterapeuty”;
Terminy egzaminów:
 • sesja wiosenno-letnia w miesiącach marzec-maj  (składanie prac do 31 grudnia)
 • sesja jesienno-zimowa w miesiącach listopad-styczeń (składanie prac do 31 sierpnia)

Koszty egzaminu:
 • opłata 1950 zł:
  • Pierwsza część opłaty, uiszczana przy składaniu pracy w wysokości 1250 zł.
  • Po dopuszczeniu do egzaminu uiszczana jest druga część opłaty w wysokości 700 zł.
 • procedura odwoławcza nie jest płatna.
 • W sytuacji zdawania egzaminu po raz drugi Kandydat/Kandydatka płaci powtórnie za egzamin

Poniżej znajdą państwo procedury egzaminacyjne w IAGR oraz dokumenty do egzaminu.
Prosimy o składanie prac wraz dokumentami w wersji elektronicznej (plik z hasłem), praca i hasło w oddzielnych mailach.
W razie pytań dotyczących egzaminu można kontaktować się z koordynatoką egzaminu p. Małgorzatą Jędrasik - Styła przez mail: egzaminy@iagr.pl
Instytut Analizy Grupowej Rasztów
Wróć do spisu treści