Egzaminy - Instytut Analizy Grupowej "Rasztów"

INSTYTUT ANALIZY GRUPOWEJ
RASZTÓW
Informacje
Szkolenie
INSTYTUT ANALIZY GRUPOWEJ RASZTÓW
Przejdź do treści
Egzaminy
Instytut Analizy Grupowej ,,Rasztów’’ jako instytucja zrzeszona w EGATIN i EFPP przyznaje certyfikaty Analityka Grupowego, Psychoterapeuty Grupowego i Psychoterapeuty IAGR, zgodnie z wytycznymi tych europejskich organizacji, jak również posiada atestację sekcji naukowej psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i sekcji naukowej psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego,
spełniając standardy tych organizacji.

Do egzaminu Certyfikacyjnego w IAGR aplikują osoby posiadające wykształcenie psychologiczne lub/i wykształcenie medyczne, posiadają doświadczenie pracy klinicznej w postaci stażu w placówce służby zdrowia, doświadczenie własnej praktyki zawodowej indywidualnej lub grupowej pod superwizją certyfikowanego superwizora superwizji, jak i wiedzę teoretyczną w zakresie psychoterapii grupowej i indywidualnej zdobywaną podczas szkolenia podstawowego w Instytucie Analizy Grupowej ,,Rasztów’’ w formie wykładów i seminariów teoretycznych.
(szczegółowy Program Szkolenia dostępny w strefie wewnętrznej na stronie IAGR, dla członków Instytutu i w nim się szkolących - w dokumencie pt. ,,Szkolenie podstawowe’’ i ,,Szkolenie Podstawowe Kurs II’’).
Koordynatorka Egzaminu (egzaminy@iagr.pl) kieruje przebiegiem przygotowania kandydata/kandydatki do egzaminu i przekazuje określone dokumenty do członków Komisji Egzaminacyjnej.

W celu zachowania zasad poufności i ochrony danych osobowych przypominamy o anonimizacji danych stosowanych w pracach egzaminacyjnych, tak, aby uniemożliwiały identyfikację osób biorących udział w procesie terapeutycznym. Dotyczy to nie tylko danych identyfikujących, jak np. imię, wiek, ale także całości kontekstu sytuacyjnego np. miejsce pracy, miejsce nauki etc.
Prosimy także o składanie prac wraz dokumentami przebiegu szkolenia w wersji elektronicznej i przesyłanie na adres: egzaminy@iagr.pl  w formie zaszyfrowanego pliku.
Hasło dostępowe do zaszyfrowanego pliku prosimy o przesyłanie w treści tej samej wiadomości a stanowią go trzy ostatnie cyfry PESEL Kursanta.

W sprawach dotyczących egzaminu można kontaktować się z koordynatorką egzaminu p. Justyną Tomaszewską-Parzonko przez mail: egzaminy@iagr.pl
Instytut Analizy Grupowej Rasztów
Wróć do spisu treści