Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków IAGR 2 kwietnia 2023

INSTYTUT ANALIZY GRUPOWEJ
RASZTÓW
Informacje
Szkolenie
INSTYTUT ANALIZY GRUPOWEJ RASZTÓW
Przejdź do treści

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków IAGR 2 kwietnia 2023

Instytut Analizy Grupowej "Rasztów"
Opublikowane według Zarząd IAGR w Informacje · niedziela 19 Mar 2023
Tags: WalneZebranieCzłonkówInstytutu
My, niżej podpisani Przewodnicząca - Anna Mędrzejewska oraz Skarbnik - Marcin Micorek, działając w imieniu Zarządu Stowarzyszenia wpisanego do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000027103, NIP: 5211161091, REGON: 012122248, działającego pod nazwą Instytut Analizy Grupowej „Rasztów” (dalej „Instytut”), stosownie do § 18 pkt 4 Statutu Instytutu, zawiadamiamy, iż:
na dzień 2 kwietnia 2023 roku na godzinę 20:00 w formie hybrydowej (na platformie zoom, link zostanie udostępniony członkom w dniu zebrania) zwołane zostaje Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Instytutu. Szczegóły w poczcie elektronicznej.

W przypadku nie zebrania wymaganego kworum w pierwszym terminie (2 kwietnia 2023, godz. 20:00), drugi termin Walnego Zebrania Członków Instytutu Analizy Grupowej "Rasztów" zostaje ustalony na 2 kwietnia 2023 rok na godz. 20:15.
Anna Mędrzejewska - Przewodnicząca Zarządu,
Marcin Micorek - Skarbnik Zarządu.


Instytut Analizy Grupowej Rasztów
Wróć do spisu treści