Spotkanie w sprawie ustawy o zawodzie psychoterapeuty 12 maja 2024

INSTYTUT ANALIZY GRUPOWEJ
RASZTÓW
Informacje
Szkolenie
INSTYTUT ANALIZY GRUPOWEJ RASZTÓW
Przejdź do treści

Spotkanie w sprawie ustawy o zawodzie psychoterapeuty 12 maja 2024

Instytut Analizy Grupowej "Rasztów"
Opublikowane według Sekretariat IAGR w Ogłoszenia · czwartek 02 Maj 2024
Szanowni Państwo,
Zapraszamy wszystkich 12.05.2024 r. na spotkanie z przedstawicielami grupy roboczej ds. ustawy o zawodzie psychoterapeuty. Grupa reprezentuje znaczącą większość (blisko 40 stowarzyszeń, tj. 74% środowiska psychoterapeutów). Reprezentanci Towarzystw zrzeszonych w grupie przedstawią informacje o podstawowych założeniach projektu. Postaramy się też odpowiedzieć na liczne niepokoje i przekłamania, które pojawiły się w sferze publicznej w związku z ustawą. Spotkanie rozpoczniemy o godzinie 18.00. Link do połączenia Zoom otrzymacie Państwo za pośrednictwem swoich Towarzystw. Będzie on również dostępny na fb grupy roboczej.

Potrzeba uregulowania naszego zawodu wybrzmiewa w ostatnich latach bardzo wyraźnie. Politycy deklarują zamiar uchwalenia i wprowadzenia ustawy o zawodzie psychoterapeuty. Stało się jasne, że jeżeli chcemy, aby brano pod uwagę naszą perspektywę, musimy przedstawić własne propozycje. Różne grupy podjęły się opracowania regulacji i przygotowania projektu ustawy o zawodzie psychoterapeuty.
Nie ma projektu, który zadowoli wszystkich, ale bardzo ważne jest abyście Państwo zapoznali się wnikliwie z proponowanymi rozwiązaniami, gdyż zdefiniują one rangę naszego zawodu na lata. To, czy będziemy mieli wpływ na nasz zawód, czy też będziemy zależni od urzędników lub osób wykonujących zawody medyczne, zależy w dużej mierze od świadomości i poparcia w naszym własnym środowisku.
Ustawa, którą ostatecznie przyjmie Parlament, wpłynie na życie każdego z nas. Określi,  kto będzie decydował o jakości kształcenia, warunkach uzyskania prawa do wykonywania zawodu oraz o zasadach stosowania odpowiedzialności dyscyplinarnej, włącznie z możliwością odebrania prawa do wykonywania zawodu. Tytuł „psychoterapeutka” i „psychoterapeuta” będzie chroniony, co oznacza, że nie będzie można wykonywać zawodu psychoterapeuty bez uprawnień. W interesie każdej i każdego z nas jest aktywne śledzenie potwierdzonych informacji o proponowanych przepisach, aby nie narazić się na poważne konsekwencje w niedalekiej przyszłości.

Materiały, które przygotowujemy, prezentują przede wszystkim  propozycję Grupy Roboczej. Dostępne jest też porównanie głównych różnic między projektami, które zostały przedłożone Przewodniczącej Zespołu Parlamentarnego Pani Marcie Golbik (projekt Grupy Roboczej oraz Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej).
Konsultacje projektu pozwoliły zebrać nam różne komentarze płynące z Państwa strony i wstępnie zapoznać się z pytaniami i obawami, jakie Państwu towarzyszą. Staraliśmy się sformułować zapisy tak, aby w sposób bezpieczny przeprowadziły wszystkich przez proces zmian, zachowując ciągłość szkolenia i uznanie obecnych uprawnień. Zdajemy sobie sprawę, że ze względu na konstrukcję ustawy przepisy mogą być rozrzucone w różnych miejscach i spójne zapoznanie się z nimi może być trudne. Aby to ułatwić:
  • Zapraszamy Państwa na Facebooka Grupy Roboczej. Załączamy listę opublikowanych do tej pory postów, które zostały uporządkowane według trzech kategorii:
I. Informacje o projekcie.
II. Informacje o grupie roboczej.
III. Media o regulacji zawodu psychoterapeuty i o projekcie Grupy Roboczej.

  • Przygotowaliśmy asystenta Grupy Roboczej, który odpowiada na pytania dotyczące projektu.
  • Organizujemy narady wewnątrz stowarzyszeń.
  • Przygotowujemy podcasty, wywiady i spotkania online, prezentujące odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania oraz główne założenia projektu.

Do wszystkich materiałów macie Państwo na bieżąco dostęp na Facebooku Grupy.

W imieniu Grupy Roboczej:
Edyta Biernacka, Anna Grzelka, Łukasz Müldner-Nieckowski.


Instytut Analizy Grupowej Rasztów
Wróć do spisu treści