Biuletyn IAGR nr 8 - Instytut Analizy Grupowej "Rasztów"

INSTYTUT ANALIZY GRUPOWEJ
RASZTÓW
Informacje
Szkolenie
INSTYTUT ANALIZY GRUPOWEJ RASZTÓW
Przejdź do treści
Biuletyn
Dla członków i kandydatów
Biuletyn nr 8
Czerwiec 2009

Wspomnienia
 • Jerzy Pawlik - Wspomnienie o doktorze Janie Malewskim.
Artykuły
 • Hanna Jaworska - Rasztów - zapomniane dziedzictwo. Refleksje superwizora z przeszłością.
 • Joanna Marczewska - Psychoanaliza i psychologia humanistyczna - nie patrząc sobie w oczy.
 • Aneta Nieznańska - Ego i Self w grupie.
 • Mirosława Straburzyńska - Analiza grupowa w uzależnieniach.
 • Tomasz Kudelski - Scena pierwotna w analizie grupowej - zarys poglądów M. Nitsuna.
Zastosowania analizy grupowej
 • Mirosława Straburzyńska - Twarzą w twarz, czyli zastosowanie analizy grupowej w praktyce terapeutycznej.
Wydarzenia
 • Ewa Surowiec, Mirosława Straburzyńska - Dni Instytutu Psychoanalizy i Psychoterapii,
 • Violetta Piechota - EGATIN Study Days, 24 - 25.4.2009, Heidelberg.
 • Małgorzata Bajor - XI Krajowa Konferencja PTPa.

Jacek Lekki - Przegląd artykułów z Group Analysis - marzec 2009:
 • Malcolm Pines - Matryca analizy grupowej: perspektywa historyczna,
 • Raman Kapur - Prymitywne emocje w organizacjach,
 • Margareth Smith - Praca z niepełnosprawnością w grupach,
 • Roselyn M. Abbott - Fundamentalizm religijny a choroba psychiczna: perspektywa grupowo - analityczna.
 • Claire S. Bacha - Rodząca się świadomość "Ludzkiej grupy".

Redakcja Biuletynu: Ewa Bąk (redaktor naczelny), Małgorzata Bajor, Jacek Lekki, Justyna Matecka - Bloch (projekt okładki).

Od Redakcji

Oddajemy w ręce Koleżanek i Kolegów ósmy numer Biuletynu. Chcemy w tym miejscu podziękować poprzedniemu Zespołowi Redakcyjnemu, dzięki pracy którego ukazało się siedem wcześniejszych numerów. Zespół ten stworzył „matrycę”, którą postanowiliśmy zachować, nieco ją tylko modyfikując i dodając nowe działy, Z przekazanej nam wiedzy o pracy redakcyjnej czerpaliśmy cenne wskazówki przy opracowywaniu obecnego kształtu Biuletynu.
Zaczynamy od Wspomnień. Jerzy Pawlik wspomina postać Jana Malewskiego, osoby bardzo zasłużonej dla środowiska analitycznego w Polsce.
W dziale Artykuły prezentujemy cztery teksty mające charakter osobistych refleksji i rozważań autorstwa Hanny Jaworskiej, Joanny Marczewskiej, Anety Nieznańskiej i Mirosławy Straburzyńskiej. Tekst Tomasza Kudelskiego jest opracowaniem artykułu autorstwa M.Nitsuna.
W dziale Zastosowanie Analizy Grupowej Mirosława Straburzyńska opisuje, w jaki sposób wykorzystała teorię i praktykę analizy grupowej do pracy z uzależnionymi pacjentami.
Z lektury działu Wydarzenia można dowiedzieć się, jak wygląda kalendarz analityczny w bieżącym roku. Znajdują się tam również relacje osób, które uczestniczyły w niektórych wydarzeniach i zechciały podzielić się z nami swoim doświadczeniem.
Dział Z życia Instytutu prezentuje bieżące, ważne sprawy „instytutowe» Komunikaty od Zarządu Instytutu i Komisji Szkoleniowej. Ale również informacje o inicjatywach, które nie należą do nurtu szkoleniowego czy organizacyjnego — seminariach, projektach naukowych i badawczych.
Dział Wolne Skojarzenia zaistniał w tym numerze w postaci żartu obrazkowego, ale mamy nadzieję, że w przyszłości nie zabraknie chętnych do dzielenia się swoimi swobodnymi refleksjami i analitycznymi komentarzami na temat zjawisk społecznych, politycznych, kulturalnych czy sportowych. Zapraszamy.
Kończymy przeglądem ostatniego numeru Group Analysis.

W imieniu Redakcji życzę wszystkim przyjemnej lektury,
Ewa Bąk.
Instytut Analizy Grupowej Rasztów
Wróć do spisu treści