Biuletyn IAGR nr 22 - Instytut Analizy Grupowej "Rasztów"

INSTYTUT ANALIZY GRUPOWEJ
RASZTÓW
Informacje
Szkolenie
INSTYTUT ANALIZY GRUPOWEJ RASZTÓW
Przejdź do treści
Biuletyn
Dla członków i kandydatów
Biuletyn nr 22
Czy gramy w jednej orkiestrze? Między dysonansem a harmonią.
Czerwiec 2024

Refleksje pokonferencyjne
 • Katarzyna Rybczyńska - Współczesne niepokoje a zwyczajne bycia razem.
Artykuły tematyczne
 • Miriam Berger - Fakty mają znaczenie: Grupa analityczna pomiędzy byciem świadkiem a horyzontalnością.
 • Joanna Skowrońska - Bycie świadkiem - czynnik specyficzny dla grupy i jego znaczenie w czasach, gdy fakty i prawdy są kwestionowane.
 • Jean Cloude Rouchy - Identyfikacja i grupy przynależności.  Tłum. i opr. Anna Jastrzębska
Praktyka kliniczna
 • Kamila Kocewiak - Robalewska - Rytmy i rymy wyłaniania się rzeczywistości psychicznej. Prezentacja równoległych zjawisk z pracowni rzeźbiarskiej i gabinetu analityczki grupowej.
 • Marcin Jaszewski - Inspiracje, czyli między teorią a praktyką. Zanurzanie w nieświadomości.
 • Anna Zajdel - Ja zamykam brzuszek mamy. Mamie nie wolno przeszkadzać! Czyli o zależności, zawiści i utracie.
Analiza grupowa poza gabinetem terapeuty
 • Anna Zajenkowska - Polska na Kozetce 2023 - 2024.
 • Małgorzata Rutkowska - O wycofaniu ze świata, jego znaczeniach psychoanalitycznych i klinicznych. Wokół książki Ottessy Moshfegh "Mój rok relaksu i odpoczynku".
Szerszy kontekst
 • Kamila Kocewiak - Robalewska - Wyłanianie się z bańki klimatycznej.
Doświadczenia
 • Marta Gumkowska - Jak kształtowała się moja tożsamość analityka grupowego - praca na zakończenie kursu II.
 • Iwona Zaniewska - "Dziękujemy za milczącą obecność i uważność".
 • Alicja Dmowska - Kutzner - Jak treści zawarte w kursie II wpłynęły na kształtowanie się mojej tożsamości analityka.
 • Grażyna Fabiszewska - Jak treści zawarte w literaturze wpłynęły na kształtowanie się mojej tożsamości analityka grupowego.
Recenzje
 • Weronika Rybak - Fuga "Dance macabre", op. 2024. Sztuka i Psychoanaliza. Recenzje.
 • Tania Nikiel - Recenzja książki Superwizja psychoterapii. Podejście grupowo - analityczne. Joanna Skowrońska i Wiesława Łodej - Sobańska (red.)
 • Małgorzata Rutkowska - Przegląd artykułów Group analysis, vol. 56(4), December 2023.
Aktualności
 • Monika Janicka - Z życia Instytutu
Filmokrąg
 • Piotr Strus - Ars moriendi

Redaktor naczelna Biuletynu: Tania Nikiel.
Zespół redakcyjny: Monika Janicka, Małgorzata Rutkowska, Weronika Rybak, Piotr Strus.

Od Redakcji

W dzisiejszym świecie wojny dzieją się na granicy oraz w imię granic. Dwie – nie zawaham się napisać – wielkie wojny dzieją się na naszych oczach i w naszych sumieniach. Poruszają. I wpływają na pogłębianie masywnych podziałów i polaryzację społeczeństw. Znalezienie równowagi pomiędzy uzasadnionym pilnowaniem granic a pomaganiem uchodźcom jest gorącym tematem w Polsce. Kryzys polityczno-społeczno-ekonomiczno-ekologiczny wymusza pojawienie się kryzysów wewnętrznych: emocjonalnych, psychicznych, tożsamościowych, duchowych. I vice versa: nierozwiązane kryzysy wewnętrzne potęgują przebieg tych widzianych, doświadczanych ciałem. Z roku na rok jest mi coraz trudniej znaleźć słowa do opisu tego co widzę i o czym słyszę. Za każdym razem mam nadzieję, że nie powtórzę doświadczeń swoich bliskich, bo radzenie sobie z ich skutkami dotyczy ciężkiej pracy kilku pokoleń. Kryzys takich rozmiarów wymusza zmianę kursu na przetrwanie, by minimalizować skutki doświadczanych traum i znaleźć siłę do dalszego życia. Wojna toczy się na różnych poziomach, my doświadczamy głównie tej hybrydowej, ataków na infrastrukturę i w przestrzeni internetowej, ale zdarzają się też ataki pojedynczych osób lub małych grup obywateli rosyjskich na przeciwników polityki rosyjskiej i Putina, jak te w Pradze czy na Węgrzech – ten ostatni ze skutkiem śmiertelnym.
Wojny o tożsamość – Rosji, która bez panowania nad innymi traci swój charakter mocarstwa potrzebnego do decydowania o innych; Ukrainy, w której część społeczeństwa nie mówiła dotychczas po ukraińsku i na nieświadomym poziomie pielęgnowała swoją tożsamość w kategoriach wyuczonej bezradności; Izraela, który w lęku przed unicestwieniem okupuje nie swoje terytorium i w furii czyści teren, i nie liczy się ze stratami, tyle że w przeciwieństwie do polityków rosyjskich nie traktuje swoich jako mięsa armatniego. Właściwie ilu tzw. oligarchów i dziennikarzy czy opozycjonistów straciło już życie na skutek działań rosyjskich służb specjalnych nie tylko na terenie Rosji. Jak napisał Ivan Ulrić (patrz: Przegląd Artykułów Group Analysis) po takich traumach dochodzi do międzypokoleniowej transmisji wściekłości i pragnienia odwetu, furii i nienawiści, których uznanie jest warunkiem zdrowienia. Powstaje jednak pytanie: Czy my w ogóle jesteśmy w stanie przerwać ten cykl traum i wychodzenia z nich? Czy rzeczywiście można stworzyć raj na ziemi? Czy gramy w jednej orkiestrze?

Na koniec wspomnę tylko, że o bieżących sprawach Instytutu informujemy Państwa zarówno w ramach Newsletteru IGAR oraz mailowo i na stronie FB. Współistnienie i organizowanie się w grupy, jak choćby tzw. Kozetka czy Grupa Klimatyczna oraz Federacja Towarzystw Psychoanalitycznych, którego jesteśmy członkiem, są szansą na budowanie przestrzeni do dyskusji z poszanowaniem praw i wolności wszystkich Członków. Bo takie jest życie – w tym samym momencie ten sam człowiek potrafi przeżywać wiele sprzecznych i ambiwalentnych uczuć: kochać i nienawidzić; znosić ból i cierpienie, i mimo to dalej tworzyć; walczyć i umierać. Oby udało nam się zachować wewnętrzną czujność, gotowość, otwartość i poszerzać przestrzeń do refleksji. Dlatego zachęcamy Państwa do znalezienia miejsca i czasu na pogłębianie myślenia i znoszenie frustracji z tym związanej.

Jak zawsze Autorom i współredaktorom tego numeru składam wyrazy podziękowania. A Czytelników zapraszamy do żywej dyskusji.

W imieniu Zespołu Redakcyjnego:
Tania Nikiel, Redaktor Naczelna
Instytut Analizy Grupowej Rasztów
Wróć do spisu treści