Biuletyn IAGR nr 21 - Instytut Analizy Grupowej "Rasztów"

INSTYTUT ANALIZY GRUPOWEJ
RASZTÓW
Informacje
Szkolenie
INSTYTUT ANALIZY GRUPOWEJ RASZTÓW
Przejdź do treści
Biuletyn
Dla członków i kandydatów
Biuletyn nr 21
Współczesne niepokoje a świadome i nieświadome życie grupy analitycznej.                                         
Czerwiec 2023

 • Joanna Skowrońska - Wspomnienie - o Morisie Nitsunie.
Refleksje pokonferencyjne
 • Weronika Rybak - „Lot nad kukułczym gniazdem” czy wędrówka ku wolności? O XVIII konferencji naukowej Instytutu Analizy Grupowej RASZTÓW pt. „Migracje: zjawiska grupowo – analityczne”,
Artykuły tematyczne
 • Marianna Woźniak - Osobowość fundamentalistyczna i umysł demokratyczny naszych czasów.
 • Joanna Górniak - Uwagi na temat pracy z traumą i współczesnych niepokojów. Wpływ traumatycznych wydarzeń na ożywianie kopert wrażliwości.
Praktyka kliniczna
 • Marcin Janiszewski - Inspiracje czyli teoria w praktyce. W poszukiwaniu prymitywnych agonii.
 • Agnieszka Olszewska i Edward Buzun - Grupowe doświadczenia pracy z parami rodzicielskimi w warsztacie “Rodzice jako partnerzy” (Parents as Partners).
Analiza grupowa poza gabinetem terapeuty
 • Kamila Kocewiak - Robalewska - Grzyby, truchło i mięsiwo. Refleksje po warsztacie Klimat na Kozetce. Sny i refleksje o zmianach klimatycznych.
 • Dawid Szymański, Katarzyna Czajkowska-Łukasiewicz - Uczelnia na kozetce – opis procesu grupowego wśród studentów Akademii Pedagogiki Specjalnej z perspektywy analizy grupowej.
Wywiad z analitykiem
 • Edyta Biernacka - Psychoterapia w czasach zamętu.
Szerszy kontekst
 • Katarzyna Rybczyńska - Refleksje po seminarium „Kobiecym Okiem”,
 • Łukasz Dobromirski - Sprawozdanie ze zjazdu delegatów EFPP 3-5 marca 2023,
 • Jakub Kryński - Średnia grupa 20 listopada 2022,
Doświadczenia
 • List Tarasa Levina z Ukrainy - Working in times of war,
 • Agnieszka Olszewska - Od omnipotentnej idei zmiany społecznej do depresyjnej pozycji odzwierciedlania i namysłu - kształtowanie się mojej tożsamości analityczki grupowej,
 • Weronika Rybak - „A mrówki robią swoje…”. Zjawiska grupowe w kontekście wybuchu wojny w Ukrainie.
  Refleksje zespołu Ośrodka Psychoterapii „Rasztów”,
 • Małgorzata Rutkowska - EGATIN Study Days "Burying and creating heritage on group analytic training"
  (Pogrzebane i tworzone dziedzictwo w szkoleniu analityczno-grupowym),
Relacje
 • Weronika Rybak - Czy „Melancholia” zmiecie wszystko z powierzchni ziemi?,
 • Tania Nikiel - Relacja z konferencji „Czy muszę wybrać kobieta czy mężczyzna? Określanie tożsamości
  płciowej” 19.11.2022 r.,
 • Małgorzata Rutkowska - EGATIN Study Days "Burying and creating heritage on group analytic training"
  (Pogrzebane i tworzone dziedzictwo w szkoleniu analityczno-grupowym) – abstrakty,
Recenzje
 • Weronika Rybak - Baśń plemienna czyli myśli subiektywne wokół książki „Freud i Inni”,
 • Małgorzata Rutkowska - Zmierzch życia. Depresja i demencja wieku podeszłego w ujęciu psychoanalitycznym,
 • Małgorzata Rutkowska - Przegląd artykułów Group Analysis vol. 55 (4), December 2022.
Aktualności
 • Monika Janicka - Z życia Instytutu
Filmokrąg
 • Piotr Strus - Ars moriendi

Redaktor naczelna Biuletynu: Tania Nikiel.
Zespół redakcyjny: Monika Janicka, Małgorzata Rutkowska, Weronika Rybak, Piotr Strus.

Od Redakcji

W tak niespokojnych i niepewnych czasach każda próba zatrzymania się i zastanowienia wydaje się być uzasadniona. Trudno oprzeć się wrażeniu, że współczesne społeczeństwa ulegają znacznej polaryzacji; że brakuje miejsca i czasu na badanie, pogłębianie myślenia; że już nie tylko rozszczepienie, ale i bardzo pierwotne zaprzeczanie faktom ma miejsce w wielu dziedzinach naszego życia.
Dobro utraciło swój moralny, społeczny charakter i zostało sprowadzone do konkretu, subiektywnego „należy mi się” lub „albo-albo”. Egzystencjalny niepokój co do przyszłości został zepchnięty na dalszy plan i nałożony na barki młodszych pokoleń. Użyteczność w rozumieniu neopozytywizmu została sprowadzona do absurdu i zrównana z pojęciem prawdy, a prawda utraciła swój obiektywny wymiar, bo to co widzę okazuje się nią nie być w starciu z cudzym pragnieniem.

W swojej pracy Niech się stanie człowiek. Z psychologii etyki, Erich Fromm pisał, że o ile w stanowisku obiektywistycznym wartości są sprawdzianem pragnienia, to w etyce subiektywistycznej to pragnienie jest sprawdzianem wartości. Powstaje pytanie o pragnienia współczesnego człowieka. Ale powstaje też pytanie o grupy. Jeżeli pragnienia dorosłych ludzi dotyczą przede wszystkim lub tylko i wyłącznie (jakkolwiek rozumianych) przyjemności (zaspokojenia), to naprawdę doszło do ataku na myślenie.
W świecie fake-newsów bardzo trudno o zaufanie, a co za tym idzie - o tworzenie „grup oporu”. Multiplikacja lęków i pragnień nie jest budowaniem wspólnoty, ale projekcją psychotycznej części naszych umysłów w świat społeczny. Niedawno usłyszałam w jednej audycji następującą wypowiedź: „Jesteśmy pokoleniem, które wolność jest w stanie sprzedać bardzo tanio – za złudne poczucie bezpieczeństwa”.

Tak – w świecie subiektywnej przyjemności i zadowolenia; Nie – gdy zaatakowane zostają granice. To co dzisiaj dzieje się w świecie granic, zmusza nas wszystkich do „odgrzebania” dawno zakopanych i być może zapomnianych wartości. Niektórzy znajdą powód by bronić dogmaty, inni – właśnie wartości.
Florence Guignard na konferencji PTPa nie mówiła wprost o granicach, ale o „rozluźnionych normach społecznych grożących załamaniem depresyjnym” i „uszkodzonych powłokach społecznych nie wspierających tego co psychiczne”. Atakiem na myślenie jest już nie tylko bardzo konkretna reakcja/zachowanie ze strony jednej grupy społecznej, ale też przeciw-reakcja wymuszająca natychmiastowe przeciwdziałanie.
To co w moim odczuciu zostało zaatakowane, to istota bytu ludzkiego – czas, a jednym z tego przejawów jest dramatyczna ilość samobójstw dzieci i młodzieży oraz młodych dorosłych. Czasy, w których nie ma wartości ani prawdy, ani nie może być różnic, to czasy agregacji-masyfikacji w rozumieniu Hoppera. Powstaje kolejne pytanie o to co się zmieniło w stosunku do tego jak było i dlaczego tak się zmieniło?

Jak zawsze Autorom i współredaktorom tego numeru składam wyrazy podziękowania. A Czytelników zapraszamy do żywej dyskusji.

W imieniu Zespołu Redakcyjnego:
Tania Nikiel, Redaktor Naczelna
Instytut Analizy Grupowej Rasztów
Wróć do spisu treści