Biuletyn IAGR nr 19 - Instytut Analizy Grupowej "Rasztów"

INSTYTUT ANALIZY GRUPOWEJ
RASZTÓW
Informacje
Szkolenie
INSTYTUT ANALIZY GRUPOWEJ RASZTÓW
Przejdź do treści
Biuletyn
Dla członków i kandydatów
Biuletyn nr 19
Psychoterapeutka/ta wychodzi z gabinetu... II
Kliniczne i społeczne aspekty pracy.
Czerwiec 2021

Wspomnienie
 • Tania Nikiel, Agnieszka Rubinowska, Maja Tuszewska - Joanna Jabłońska - Dzierża
 • Joanna Skowrońska - Malcolm Pines
Artykuły tematyczne
 • Joanna Skowrońska - A właśnie, że ludzie.
 • Sue Einhorn - Dziwne zjawisko bycia analitykiem grupowym.
Praktyka kliniczna
 • Anna Jastrzębska - Żyjąc rok 2020. Pojęcie "tu i teraz" z praktyce klinicznej, czyli radząc sobie z realnością.
 • Weronika Rybak - Zagubieni w tłumaczeniu - praca z grupą pacjentów psychotycznych.
 • Sylwia Rozbicka - Aspekty charakterystyczne dla pracy z krótkoterminowymi grupami według Lorentzena na przykładzie końcowego etapu prowadzenia grupy wsparcia.
Analiza grupowa poza gabinetem terapeuty
 • Anna Zajenkowska - Polska na Kozetce 2020.
 • Hanna Sokolnicka - Zalewska - Działania i procesy w grupie klimatycznej IAGR.
Wywiad z analitykiem
 • Monika Kisielewska - O praktyce z praktykami. Psychoterapeuta wychodzi z gabinetu - ciąg dalszy? Rozmowy z Katarzyną Walewską, Tomaszem Wyrzykowskim oraz Marzeną Barszcz.
Szerszy kontekst
 • Agnieszka Rubinowska - Sztuczne zapłodnienie - przemilczane problemy,
 • Agnieszka Zemło - Średnia grupa jako ratunek w czasach „upadającego muru”,
 • Karolina Mobbs - Wpływ gwałtownego rozwoju technologicznego na dynamikę wewnątrzpsychiczną
  współczesnego człowieka oraz związek tych zjawisk z rosnącą falą depresji.
Doświadczenia
 • Kamila Kocewiak-Robalewska - Czerwona kreska, wspomnienie dużej grupy 2020,
 • Jakub Kryński - Egzamin, ewaluacja, ocena - znaczenie i funkcja jaką przyjmuje w procesie grupowym,
 • Katarzyna Czajkowska-Łukasiewicz - “It is not psychoanalysis”, Egatin 2019.
Relacje
 • Piotr Biernacki - Społeczności terapeutyczne mają głos! Relacja z XLII konferencji The Consortium for
  Therapeutic Communities, listopad 2020.
Recenzje
 • Karolina Mobbs - Dyskusja na temat książki pt. „Fairbairn i teoria relacyjna” pod redakcją Frederico
  Pereira oraz David E. Scharff.
Na temat
 • Piotr Strus - Tęsknota za wspólnotą, serial „Friends” z perspektywy grupowo-analitycznej,
 • Justyna Świerczyńska - „Parasite” w reżyserii Joon-ho Bong w perspektywie teorii wstrętu Julii Kristevej.

Gabriela Kondej i Dominika Nikiel - Przegląd artykułów Group Analysis 2020 53 (4) December.

Redaktor naczelna Biuletynu: Tania Nikiel.
Zespół redakcyjny: Małgorzata Jędrasik - Styła, Monika Kisielewska, Gabriela Kondej, Karolina Mobbs, Piotr Strus.

Od Redakcji

Im bardziej zagłębiamy się w analizę procesów społecznych tym mocniej wydaje się, że Klein miała rację – cała masa wydarzeń i konfliktów bierze swój początek z braku zgody na utratę i wieczną tęsknotę za utraconym obiektem, a co za tym – na cierpienie i śmierć. Ta ostatnia od zawsze wydaje się być największym wrogiem człowieka i biologicznie zostaje nie do pokonania. Wszystko kiedyś się kończy – jedna z trudniejszych, a zarazem podstawowych prawd domagających się zaakceptowania przez człowieka.
W ostatnim roku odeszła od nas Joanna Jabłońska-Dzierża, kolejna osoba z zespołu założycielskiego Rasztowa, nauczyciel psychoterapii dla kilku pokoleń analityków, a w Londynie Malcolm Pines - ostatni żyjący współpracownik S.H. Foulkesa, współzałożyciel Group Analytic Society. Dla jednych myśl o własnej śmierci jest nie do zniesienia, dla innych myśl o rozstaniu z bliskimi jest trudniejsza. Każda z tych postaw uruchamia lęk bądź smutek, graniczne uczucia w radzeniu sobie z ludzką egzystencją.

Za nami kolejny i być może nie ostatni rok naznaczony epidemią coronavirusa skonfrontował nas z tą samą prawdą, z koniecznością godzenia się na utraty i swego rodzaju samotność. Wszystkich dopadło też męczenie na skutek przymusowego zamknięcia i siedzenia godzinami przed komputerami– zoom fatique. W tym samym czasie w sferze społecznej wydarzyło się wiele istotnych momentów, a wśród nich strajk kobiet, strajki środowisk LGBT, zmianę prezydenta USA, sytuacja polityczno-społeczna i próba obalenia rządu na Białorusi.

W gabinetach natomiast można było zaobserwować różnego rodzaju ataki na przestrzeń, pracować z lękami przed wtargnięciem i klaustrofobią oraz próbami ewakuacji informacji płynących ze strony ciała. Próbę rozumienia współczesnych procesów społecznych i ich klinicznej odpowiedzi podjęły Karolina Mobbs oraz Justyna Świerczyńska.
Freud pisał, że ego jest z gruntu cielesne i o tym przypominają nam osoby, z którymi przeprowadziła wywiady M. Kisielewska.
W rubryce Artykuły tematyczne można przeczytać bardzo ciekawe prace Joanny Skowrońskiej i Sue Einhorn.
W rubryce Praktyka kliniczna zachęcamy do zapoznania się z tekstami Anny Jastrzębskiej, Weroniki Rybak i Sylwii Rozbickiej.
Analizę grupową poza gabinetem terapeuty poruszyły Anna Zajenkowska i Hanna Sokolnicka–Zalewska.
W rubryce Szerszy kontekst można przeczytać teksty Agnieszki Rubinowskiej i Agnieszki Zemło.
W rubryce Doświadczenia zamieściliśmy istotne z punktu widzenia procesów rozwojowych naszego środowiska prace Kamili Kocewiak-Robalewskiej, Jakuba Kryńskiego i Katarzyny Czajkowskiej-Łukasiewicz.
W tym roku w rubryce Relacje znalazła się tylko jedna informacja o odbytej konferencji napisana przez Piotra Biernackiego.
W rubryce Na temat można przeczytać artykuły Piotra Strusa o filmie Friends z perspektywy grupowo-analitycznej oraz Justyny Świerczyńskiej o kondycji ludzkiej psychiki współczesnego człowieka na podstawie analizy filmu Parasite.
Na koniec jak zawsze zamykamy kolejny numer Uśmiechem Numeru.

Mamy nadzieję, że mimo trudnego roku i zmęczenia obecną sytuacją kolejny numer Biuletynu spotka się z ciepłym przyjęciem Czytelników. Dziękuję wszystkim autorom i współredaktorom za kolejny rok współpracy.

W imieniu Zespołu Redakcyjnego:
Tania Nikiel, Redaktor Naczelna
Instytut Analizy Grupowej Rasztów
Wróć do spisu treści