Biuletyn IAGR nr 18 - Instytut Analizy Grupowej "Rasztów"

INSTYTUT ANALIZY GRUPOWEJ
RASZTÓW
Informacje
Szkolenie
INSTYTUT ANALIZY GRUPOWEJ RASZTÓW
Przejdź do treści
Biuletyn
Dla członków i kandydatów
Biuletyn nr 18
Psychoterapeutka/ta wychodzi z gabinetu.
Kliniczne i społeczne aspekty pracy.
Czerwiec 2020

Refleksje pokonferencyjne
 • Maja Tuszewska - Refleksje na temat XVII Konferencji Instytutu Analizy Grupowej „Rasztów”: Pracując sobą.
Artykuły tematyczne
 • Izabela Falkowska - Psychoterapeuta psychoanalityczny w przestrzeni publicznej,
 • Haim Weinberg - Od kozetki do ekranu - terapia (grupowa) on-line,
 • Marianna Woźniak - Terapeutka wychodzi z gabinetu… Kliniczne i społeczne aspekty pracy. Zebranie
  mieszkańców osiedla okiem analityka grupowego,
 • Jerzy Pawlik - Free floating discussion – spotkanie z innymi i doświadczenie wolności,
 • Anna Jastrzębska - Noe i jego Arka.
Praktyka kliniczna
 • Małgorzata Bajor - Pracując z grupą osób w podeszłym wieku – kilka refleksji o zjawisku opuszczenia,
 • Tania Nikiel, Iwona Zaniewska, Marta Gąsiewska - „Pomiędzy terapią a rekolekcjami”: superwizja grupy wsparcia dla rodziców – powrót do badania najgłębszej społecznej potrzeby człowieka,
 • Małgorzata Rutkowska - Martwa matka - smutek, którego nie ma.
Analiza grupowa poza gabinetem terapeuty
 • Karolina Mobbs - Sytuacja polityczno-społeczna a mechanizm rozszczepienia w aspekcie traumy klasowej,
 • Anna Zajenkowska i Tomasz Wyrzykowski - Raport z warsztatów polska na kozetce 2019.
Wywiad z analitykiem
 • Monika Kisielewska - Psychoterapeuta wychodzi z gabinetu - dlaczego, gdzie, w jakim celu? Rozmowy z Maciejem Śnieżyńskim, Kamilą Kocewiak - Robalewską oraz Anną Zajenkowską.
Szerszy kontekst
 • Kamila Kocewiak - Robalewska, Tomasz M. Stępniewski - Członkowie IGAR wobec zmian klimatycznych,
 • Tania Nikiel - Internet jako potencjalna przestrzeń pośrednicząca w rozwoju dzieci i młodzieży a lęki rodziców. Jeszcze raz o frustracji i odpowiedzialności,
 • Dorota Wiszejko - Wierzbicka - Myślenie w czasach zarazy,
 • Agnieszka Zemło - Kilka słów o Średnich Grupach w Instytucie w Erze Koronawirusa. Nowa Era Grup Online.
Doświadczenia
 • Weronika Rybak - Droga długa jest. O poszukiwaniu własnej tożsamości analityka grupowego.
 • Piotr Strus - Czysta formalność.
Relacje
 • Anna Jastrzębska - Wspomnienie z pobytu na seminarium klinicznym u dr Franco De Masi, Mediolan 2019 – Warszawa 2020.
 • Maja Tuszewska - Relacja z październikowej konferencji PTPP w Krakowie 2020,
 • Piotr Strus - Relacja z konferencji psychoanalitycznej XXIX Dni Instytutu Psychoanalizy i Psychoterapii „Słuchając analitycznie” (15 lutego 2020).
Recenzje
 • Karolina Mobbs - Dyskusja na temat książki Christophera Bollasa pt. „Meaning and Melancholia. Life in the Age of Bewilderment” (Znaczenie i Melancholia. Życie w czasach chaosu).
Gabriela Kondej - Przegląd artykułów Group Analysis 2019 52 (4).

Redaktor naczelna Biuletynu: Tania Nikiel.
Zespół redakcyjny: Małgorzata Jędrasik - Styła, Monika Kisielewska, Gabriela Kondej, Karolina Mobbs, Piotr Strus, Dorota Wiszejko - Wierzbicka.

Od Redakcji

Od czasu ostatniej konferencji część z nas śledziła, a nawet odważę się napisać, że żyła rozwojem sytuacji politycznej w kraju i na świecie oraz pogłębiającym się kryzysem ekologicznym. Na początku tego roku, niepokój związany z rozwojem wydarzeń politycznych i lęk przed prognozami zagłady ekologicznej nałożyły się na lęk przed unicestwieniem (fizycznym, społecznym i ekonomicznym) na skutek niewidzialnego wroga: wirusa. Na jakiś czas życie jakie znaliśmy do tej pory się zatrzymało. Wiele z planowanych seminariów i konferencji zostało odwołanych lub przełożonych na inny, bliżej nieokreślony termin, co spotkało się w środowisku analitycznym z jednej strony ze zrozumieniem i nadzieją, a z innej z żalem. Niespodziewanie dla każdego z nas pojawiło się pytanie nie tyle o sens, co o sposób, formę bycia razem na nowych zasadach oraz utrzymywania w umyśle tego co zostało zbudowane latami pracą i zaangażowaniem wielu osób. Powstało także pytanie o utrzymanie aktualnie prowadzonych procesów analitycznych i terapeutycznych, seminariów, superwizji oraz szkoleń.
Na początku lat 20-tych XX wieku Freud opisał drugi z pierwotnych instynktów człowieka - Tanatos. Dziś kolejne lata 20-ste, tyle że XXI wieku. Lęk przed zagrożeniem jakim jest potencjalne zarażenie się coronawirusem spotkał się z lękiem przed poczuciem winy za potencjalne zakażenie drugiego człowieka i tego konsekwencjami, w tym naszych pacjentów. Nie unikniemy prawdy o tym, że ta rzeczywistość stała się nader realna i zmieniła sposób rozumienia procesów intrapsychicznych, gdzie to co konkretne spotkało się z tym co zsymbolizowane, a doświadczenia wielu mają charakter nader intersubiektywny.
Idąc dalej tym tropem, tym razem nie da się tak łatwo podzielić świata na czarno-biały, każdy jest potencjalną „ofiarą”, a zarazem potencjalnym „sprawcą”. Głównym „przegranym” tej sytuacji stało się ciało. Biały ekran zastąpiony został czarnym ekranem monitora komputerowego. Sytuacja, kiedy najbardziej zagrażające stało się to co niewidzialne, zmusiła nas wszystkich do niespodziewanego „wyjścia z gabinetu” i szukania nowych sposobów komunikowani się, realizacji starych celów i być może całkiem nowych lub zapomnianych wartości. Niepewność, konieczność poznawania siebie nawzajem na nowo, utrata znanych wolności, poczucie skrajnej zależności przekierowały uwagę każdego na obszary być może dotychczas unikane i wewnętrznie niepoznane.
 
Nie zdążyłam jeszcze napisać tego tekstu, a w wiadomościach pojawiła się kolejna wstrząsająca wiadomość, a mianowicie ta o śmierci Georga Floyda i zamieszkach w Nowym Jorku. Żyjemy w takich czasach, gdzie jedna ważna treść goni drugą; w czasach znaczących przemian społecznych i przetasowywania wartości. Intensywność z jaką owe treści do nas trafiają sprawiła, że w przypadku tworzenia niniejszego numeru Biuletynu towarzyszył mi pewien poziom nieadekwatności co do głównego tematu i istoty doświadczanych wydarzeń. Jednak odnoszę wrażenie, że to do czego jesteśmy obecnie szczególnie zapraszani to właśnie adekwatne, refleksyjne zaangażowanie, intencjonalna choć nienachalna obecność każdego psychoterapeuty czy analityka w przestrzeni społecznej. Nie oznacza to, że wszyscy znajdujemy się po jednej stronie barykady. Nie mniej oznacza, że wszyscy zaproszeni jesteśmy do tworzenia jednej przestrzeni.

Składamy w ręce Czytelników XVIII numer Biuletynu. Po raz pierwszy jednym z autorów tekstu teoretycznego jest członek innego Towarzystwa analitycznego, co może świadczyć o potrzebie tworzenia owej wspólnej przestrzeni na innych warunkach niż dotychczas. Powraca do nas unikane w psychoanalizie słowo moralność czy kryzys moralności. Dzięki uprzejmości Joanny Skowrońskiej, która przetłumaczyła pracę Weinberga, jego tekst o prowadzeniu psychoterapii online znalazł się na łamach Biuletynu - za zgodą autora.
Ankiety jako droga do włączania terapeutów z naszego środowiska w tworzenie Biuletynu, okazały się skuteczną formą angażowania się. W tym roku, za pomocą Grupy Klimatycznej, udało się kontynuować rozpoczętą formę przeprowadzania ankiet badających nastroje w środowisku rasztowskim – zachęcamy do zapoznania się z wynikami tegorocznej ankiety.
W porównaniu do zeszłorocznego wydania Biuletynu, w tym jest szczególnie mało relacji z innych konferencji – nietrudno się domyślić, że głównym tego powodem stał się coronawirus, a dotyczy to zarówno analitycznych konferencji krajowych, jak i międzynarodowych.
Z różnych powodów zabrakło też takich rubryk jak: Z historii Rasztowa, Filmokrąg, Uśmiech numeru; mamy jednak nadzieję, że wrócą na łamach Biuletynu w następnych wydaniach.
Jednocześnie uzupełniliśmy Biuletyn o nową rubrykę pt. Doświadczenia, skupiającą przeżycia związane ze szkoleniem w Rasztowie czy pogłębianiem wiedzy na temat samej psychoterapii – jest to rubryka, której zamiarem jest łączenie, a następnie przeformułowywanie, przekształcanie, symbolizowanie nagromadzonych treści w formie esejów.
W tym wydaniu Czytelnik znajdzie dużo ciekawych tekstów i opracowań, zarówno teoretycznych jak i klinicznych. Zgodnie z zapoczątkowaną cztery lata temu tendencją tak i tym razem prace ukazujące się w Biuletynie starają się nawiązywać co do treści do tematu tegorocznej (mimo że przeniesionej) konferencji. Owo „wyjście z gabinetu” zaskoczyło nas wszystkich, niemniej jednak pokazało, że życie toczy się dalej, tuż obok, także na ekranach komputerów i przede wszystkim w nas samych.

Dziękuję wszystkim, którzy w tych niepewnych czasach nie stracili ducha i zaangażowali się w powstanie niniejszego wydania Biuletynu, zarówno Autorom tekstów jak i Redaktorom. Dziękuję także Czytelnikom, bez których istnienie Biuletynu nie miałoby sensu.
Mam szczerą nadzieję, że w tym numerze każdy znajdzie coś dobrego i inspirującego dla siebie.
 
W imieniu Zespołu Redakcyjnego:
Tania Nikiel, Redaktor Naczelna
Instytut Analizy Grupowej Rasztów
Wróć do spisu treści