Biuletyn IAGR nr 15 - Instytut Analizy Grupowej "Rasztów"

INSTYTUT ANALIZY GRUPOWEJ
RASZTÓW
Informacje
Szkolenie
INSTYTUT ANALIZY GRUPOWEJ RASZTÓW
Przejdź do treści
Biuletyn
Dla członków i kandydatów
Biuletyn nr 15
Pragnienie jednorodności a konflikt
Czerwiec 2017

Wspomnienie
Jerzy Pawlik - Pożegnanie Haliny Florczyk.
Artykuły tematyczne
 • Vamik D. Volkan - Narcyzm dużej grupy i polityczni przywódcy. Opracowanie Tania Nikiel.
 • Regine Scholtz - Nowe spojrzenie na koncepcję matrycy podstawowej - uwagi o pożytecznych konceptach i ich pułapkach. Tłumaczenie: Wioleta Głodkowska.
Praktyka kliniczna
 • Renata Gładysz - W poszukiwaniu straconego świata. Opis pracy z grupą seniorów.
 • Katarzyna Badurek - "Mężczyznom już dziękujemy". Pomiędzy tęsknotą a odrzuceniem. Opis funkcjonowania grupy kobiecej.
Nie-kliniczne zastosowanie analizy grupowej
 • Joanna Skowrońska - Matryca obcych.
O praktyce z praktykami
 • Monika Kisielewska - Myśli wokół sposobów organizacji grupy. Rozmowy z Katarzyną Prot - Klinger i Tanią Nikiel.
 • Małgorzata Jędrasik - Styła i Tomasz Wyrzykowski - rozmowa z Jerzym Pawlikiem. Część pierwsza - Początki.
Relacje
 • Maciej Zbyszewski - Sprawozdanie z konferencji EGATIN Study Days: "Vision - Super - Vision in group analytic training".
 • Tania Nikiel - Relacja z debaty "Pomiędzy czarnym a białym. Psychoterapeuta w życiu społecznym".
 • Dorota Wiszejko - Wierzbicka, Monika Kisielewska - Relacja z II Konferencji  z cyklu "Pracując psychoanalitycznie z parami" zatytułowanej "Nieświadoma dynamika pary".
Recenzje
 • Karolina Mobbs - Pragnienie jednorodności a konflikt - wewnętrzne wojny. Recenzja książki "Seks, przywiązanie i terapia par" pod redakcją Christophera Clulowa.
Ciekawe inicjatywy
 • Anna Zajenkowska - International Dialogue Initiative czyli Inicjatywa Międzynarodowego Dialogu.
Słowniczek pojęć analitycznych
 • Rafał Styła - Co oznaczają pojęcia "reverie", "odzwierciedlanie" i "rezonans" w analizie grupowej.
Tania Nikiel, Dorota Wiszejko - Wierzbicka - Przegląd artykułów Group Analysis 2017 50(1).

Redaktor naczelna Biuletynu: Małgorzata Jędrasik - Styła.
Zespół redakcyjny: Monika Kisielewska, Tania Nikiel, Dorota Wiszejko - Wierzbicka.

Od Redakcji

Z nieudawaną przyjemnością publikujemy po przerwie XV numer Biuletynu IAG Rasztów”. Decyzję o do takiej formy wymiany myśli, jakim jest pismo wewnętrzne, podjęliśmy w roku jubileuszowym 25-lecia założenia Instytutu Analizy Grupowej "Rasztów". Zebrane materiały stanowią rozwinięcie i uzupełnienie tematu tegorocznej konferencji IAG pt. "Pragnienie jednorodności a konflikt”. Pozwalają na jego pogłębienie od strony teoretycznej, klinicznej, praktycznej, a także poprzez „podglądanie” doświadczeń kolegów.

Okrągłe daty i numery konfrontują z upływającym czasem. Bywa, że dość brutalnie. W tym roku pożegnaliśmy naszą nauczycielkę i koleżankę. Biuletyn otwiera wspomnienie o ważnej nieobecnej - pani Halinie Florczyk. A czasem łagodniej. „Reaktywowany” Biuletyn czerpie z doświadczeń poprzednich Zespołów Redakcyjnych. Format zeszytu jest Państwu znany. Zawarte w nim treści również nawiązują do poprzednich wydań.

W zeszycie znajdziecie Państwo zatem dwa artykuły tematyczne. Opracowany przez Tanię Nikiel artykuł Vamika D. Volkana stanowi próbę identyfikacji destrukcyjnych sił i procesów zachodzących w dużych grupach. Temat budowania tożsamości, narcyzmu i regresji dużej grupy w obliczu zagrożenia lub traumy wydaje się bardzo aktualny wobec zmian społeczno-politycznych w Polsce i na świecie.
Regina Scholtz, z kolei, przypomina koncept matrycy podstawowej. Autorka artykułu, prezentowanego w ramach seminarium analityków grupowych w IAG „Rasztów” postuluje "potrzebę większej precyzyjności w myśleniu grupowo-analitycznym”, równolegle ostrzegając przed możliwością wykorzystania dostępnej wiedzy w celu poparcia faszystowskich argumentów.

Decyzja o potraktowaniu Biuletynu jako forum wymiany doświadczeń członków społeczności „Rasztowa” zaowocowała rozbudowano częścią „praktyczną”. Artykuły teoretyczne uzupełniają zatem opisy doświadczeń klinicznych dwie winiety z pracy z grupami jednorodnymi. Autorki, Renata Gładysz i Katarzyna Badurek, z dużą wrażliwością wobec własnych emocji przeciwprzeniesieniowych, opisują pracę członków grupy „zawieszonych” pomiędzy chęcią zaprzeczenia różnicom a zgodą na „Innego”,
Joanna Skowrońska w artykule Matryca Obcych (dział „Nie-kliniczne zastosowanie analizy grupowej”) przedstawia ciekawe, choć niepokojące, rozumienie procesu grupowego. Autorka odwołuje się do doświadczeń prowadzącego dużą grupę w ramach projektu "Polska na kozetce". Myślenie o procesie uzupełnia opis trudnych do pomieszczenia emocji psychoterapeutki rozumianych jako przeciwprzeniesieniowe odbicie rozczarowania i bezradności uczestników spotkania.
Zachęcam również do przeczytania rozmów Moniki Kisielewskiej z Katarzyną Prot-Klinger i Tanią Nikiel, które dzielą się wiedzą i przemyśleniami odnośnie specyfiki grup homogennych (O praktyce z praktykami. Myśli wokół sposobów organizacji grupy).

W dalszej części Biuletynu znajdziecie Państwo dobrze znane z poprzednich wydań przegląd artykułów publikowanych w Group Analysis, relacje z warsztatów, konferencji, ciekawych spotkań, recenzje i aktualności.

„Jestem takim człowiekiem grupowym, więc żeśmy szybko stworzyli takie poczucie, że mamy zespół, że to jesteśmy my, nasz zespół, nasza grupa, nasze miejsce” — powiedział Jerzy Pawlik, opisując w wywiadzie dla Biuletynu (zachęcam do przeczytania: Wywiadu z Praktykiem) swoje doświadczenie z początków pracy Ośrodka Psychoterapii „Rasztów”

IAG „Rasztów” to obecnie całkiem Duża Grupa „grupowych ludzi”. Dla wielu „nasze miejsce”. Miło to poczuć, choć czasem przy jubileuszu...

Małgorzata Jędrasik-Styła
Redaktor Naczelna
Instytut Analizy Grupowej Rasztów
Wróć do spisu treści