Biuletyn IAGR nr 13 - Instytut Analizy Grupowej "Rasztów"

INSTYTUT ANALIZY GRUPOWEJ
RASZTÓW
Informacje
Szkolenie
INSTYTUT ANALIZY GRUPOWEJ RASZTÓW
Przejdź do treści
Biuletyn
Dla członków i kandydatów
Biuletyn nr 13
Trudne sytuacje w psychoterapii
Czerwiec 2011

  • Anna Lissewska - Katastrofa na grupie,
  • Vamik D. Volkan - Obrona tożsamości dużych grup w obliczu traumy. Opracowanie Łukasz Dobromirski.
  • Mirosława Strabużyńska - Różne aspekty radzenia sobie z lękiem separacyjnym z perspektywy doświadczeń pracy z grupą oraz przeżyć własnych terapeuty w związku z utratą i żałobą,
  • Joanna Skowrońska - Czy dla analityka grupowego istnieje lepsze miejsce, by umrzeć, niż sesja grupowa?
  • Joanna Żewakowska, Tomasz Drzazgowski - Początek i koniec. Opis pierwszych sesji dwóch grup defaworyzowanych.
  • Christopher Scanlon, John Adlam - "Krzywe zwierciadło?": grupowo - analityczne zrozumienie dla bezdomności, stwarzania zagrożeń, dezorganizacji oraz wszelkiej innej nieartykułowanej mowy serca. Tłumaczenie Jacek Lekki.
Wydarzenia
  • Małgorzata Jędrasik - Styła - Subiektywna relacja z VII Konferencji Instytutu Analizy Grupowej Rasztów.

Jacek Lekki - Przegląd Journal of Group Analysis 44/2011

Redakcja Biuletynu: Łukasz Dobromirski (redaktor naczelny), Katarzyna Nowak, Małgorzata Jędrasik - Styła, Jacek Lekki, Monika Żak, Justyna Matecka - Bloch (projekt okładki).

Od Redakcji

Witamy Państwa,
Gdyby spróbować znaleźć wspólny mianownik treści pomieszczonych w trzynastym numerze Biuletynu, który oddajemy właśnie w Państwa ręce, byłoby nim słowo "trudność”. Tematyka prezentowanych artykułów oscyluje bowiem wokół dwóch zagadnień: trudnych sytuacji w psychoterapii i trudności związanych z wykluczeniem społecznym tak w rozumieniu jego mechanizmów, jak i radzeniu sobie z nim.

W części pierwszej stanowiącej świeże echo tegorocznej konferencji IAG „Rasztów" artykuły Anny Lissewskiej i Mirosławy Straburzyńskiej są refleksjami opartymi o materiał kliniczny. Joanna Skowrońska z kolei przedstawia opracowanie rozmowy o jednej z sytuacji trudnych, która — według wielu komentatorów — zaważyła nawet w pewnej mierze na kształcie analizy grupowej: śmierci S.H. Foulkesa w trakcie prowadzenia grupy. Łukasz Dobromirski swoim opracowaniem artykułów Volkana dopełnia ten kontekst motywem traumy i tożsamości dużych grup.

Na część drugą składają się teksty o wykluczeniu i możliwościach analityczno-grupowego rozumienia tego zjawiska w kilku kontekstach — analitycznym, społeczno-ekonomicznym oraz socjologicznym. Na początek wymiar praktyczny: Joanna Żewakowska i Tomasz Drzazgowski w bardzo interesującym, opartym na solidnym materiale klinicznym artykule, omawiają tę problematykę w oparciu o pracę dwóch konkretnych grup. Po nim przedrukowujemy opublikowany w ostatnim Group Analysis artykuł Scanlona i Adlama oraz zawarte w omówionych dalej artykułach z tegoż pisma komentarze.

Teksty te pokazują także, jak analityczno-grupowe myślenie może pogłębiać rozumienie szerszych, makrospołecznych procesów oraz wspomagać poszukiwania praktycznych rozwiązań; w ostatnich miesiącach - w Hiszpanii i Wielkiej Brytanii - byliśmy świadkami zdarzeń w przestrzeni społecznej, których rozumienie można by w znacznej mierze opierać o idee i spostrzeżenia, z którymi możecie się Państwo zapoznać w tym numerze Biuletynu. O wszystkim tym będziemy mogli zresztą podyskutować w szerszym gronie podczas Journal Day Club, którego inaugurację planujemy w najbliższym czasie w naszym Instytucie i którego gościem będzie jeden z autorów zamieszczonego w Biuletynie artykułu — Christopher Scanlon (więcej informacji na ten temat w dziale Aktualności).

Ponadto, jak zawsze aktualności, relacje z wydarzeń naukowych oraz przegląd artykułów z ostatniego numeru Group Analysis.

Z serdecznymi pozdrowieniami,
Zespół Redakcyjny
Instytut Analizy Grupowej Rasztów
Wróć do spisu treści