Biuletyn IAGR nr 12 - Instytut Analizy Grupowej "Rasztów"

INSTYTUT ANALIZY GRUPOWEJ
RASZTÓW
Informacje
Szkolenie
INSTYTUT ANALIZY GRUPOWEJ RASZTÓW
Przejdź do treści
Biuletyn
Dla członków i kandydatów
Biuletyn nr 12
Zastosowanie analizy grupowej
Kwiecień 2011

Zastosowanie analizy grupowej
  • Joanna Skowrońska - Zastosowanie analizy grupowej,
  • Marlene Spero - Coaching jako proces pośredniczący. Przypadek prawnika. Tłumaczenie Joanna Skowrońska.
  • J. Adlam, C. Scanlon - Zaburzenia osobowości i bezdomność. Przynależność i "bezdomne umysły" z perspektywy opieki penitencjarnej. Tłumaczenie Magda Błaszczak.
  • Susan Lynn - Perwersyjna duma. Tłumaczenie i opracowanie: Kaja Skowrońska.
  • Małgorzata Rutkowska - Refleksje wokół dyskusji z 1 października 2010, zainspirowanej tekstem Andrew Samuelsa "Transforming Aggresive Conflict in Political and Personal Context" - Opening remarks.
Artykuły
  • Marco Zanasi - Analiza grupowa dla osób pracujących z pacjentami umierającymi. Tłumaczenie i opracowanie Małgorzata Bajor.
  • Katarzyna Prot, Bogdan Krzysztoszek - Rola kozła ofiarnego w analitycznej terapii grupowej,
  • Wiesława Łodej - Sobańska - Zjawisko kozła ofiarnego w psychoterapii grupowej.
Wydarzenia
  • Beata Elmerych - XII Konferencja PTP "Niepewność".

Redakcja Biuletynu: Łukasz Dobromirski (redaktor naczelny), Katarzyna Nowak, Małgorzata Jędrasik - Styła, Jacek Lekki, Monika Żak, Justyna Matecka - Bloch (projekt okładki).

Od Redakcji

Witamy Państwa,
Na przełomie roku doszło do zmiany zespołu redakcyjnego Biuletynu - chcemy zatem bardzo podziękować dotychczasowemu zespołowi, Ewie Bąk, Małgorzacie Bajor i Jackowi Lekkiemu za pracę włożoną w jego prowadzenie w ostatnich latach. Jednocześnie cieszymy się, że Jacek Lekki będzie mógł nas dalej wspierać m.in. w zakresie przeglądu Group Analysis oraz korekty stylistycznej i redaktorskiej.
Formuła Biuletynu pozostaje w dużej mierze niezmieniona, choć nie będzie on miał - jak do tej pory - charakteru monograficznego. Chcemy zapewnić jak najszerszy dostęp do Biuletynu wszystkim członkom Instytutu Analizy Grupowej - bardzo nam zależy, aby stał się on aktywnym forum wymiany myśli na różne tematy i poruszał problemy, z którymi spotykamy się w pracy z grupami.
Zapraszamy wszystkich Państwa do nadsyłania do nas propozycji tematów, zgłaszania opracowań artykułów, jak i opisów własnych doświadczeń w pracy z grupami oraz organizacjami. My ze swojej strony będziemy dbali o to, aby Państwa propozycje składać w merytorycznie spójną i interesującą dla nas wszystkich całość.

A teraz, co do zawartości bieżącego numeru:
Ważnym wydarzeniem końcówki ostatniego roku było przyznanie dr Jerzemu Pawlikowi tytułu Honorowego Członka Group-Analytic Society. Jest to wyróżnienie, które spotkało do tej pory tylko 16 osób na całym świecie.

Duża część niniejszego numeru poświęcona jest zastosowaniu analizy grupowej w pracy z organizacjami. Podejście to zilustrowane jest czterema tekstami przygotowanymi przez członków Seminarium Organizacyjnego i opatrzone wstępem Joanny Skowrońskiej, współzałożycielki seminarium.

W celu przybliżenia zjawiska kozła ofiarnego, które daje się zaobserwować praktycznie w każdej grupie, prezentujemy dwa teksty: jeden z nich jest i był wcześniej przedrukiem artykułu dr Katarzyny Prot z „Psychoterapii" przedstawiany na Seminarium Analityków Grupowych. Drugi, opracowanie Przygotowane przez Panią Wiesławę Sobańską, pokazuje różne przejawy tego zjawiska w grupie.

Z serdecznymi pozdrowieniami Zespół Redakcyjny.

Instytut Analizy Grupowej Rasztów
Wróć do spisu treści