Biuletyn IAGR nr 11 - Instytut Analizy Grupowej "Rasztów"

INSTYTUT ANALIZY GRUPOWEJ
RASZTÓW
Informacje
Szkolenie
INSTYTUT ANALIZY GRUPOWEJ RASZTÓW
Przejdź do treści
Biuletyn
Dla członków i kandydatów
Biuletyn nr 11
Seksualność
Czerwiec 2010

Wspomnienia
 • Małgorzata Sosnowska - Różnorodność płciowa w analizie grupowej - Praga 2009, IV Konferencja Sekcji Grupowej EFPP.
Artykuły
 • Ewa Bąk - Koncepcja MET i MEC według Judith K. Welles i Harriet Kimble Wrye.
 • Małgorzata Bajor - Rodzaj "nijaki" według Andre Greena.
 • Łukasz Dobromirski - Ambiwalencja wokół tematyki płci w grupie.
Zastosowania analizy grupowej
 • Tomasz Wyrzykowski - Grupa dla osób z zaburzeniami odżywiania - oczami pacjentek.
Wydarzenia
 • Agnieszka Iwaszkiewicz - III Konferencja Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej,
 • Katarzyna Prot - XII Sympozjum Sekcji Naukowej PTP.
Wolne skojarzenia
 • Jacek Lekki - Mikrokosmos opowiada o makrokosmosie.
 • Krzysztof Bąk - Zbędny dodatek. Współczesna męskość według Anthony Giddensa.

Jacek Lekki - Przegląd artykułów z Group Analysis - grudzień 2009:
 • Morris Nitsun - Autorytet a bunt: wyzwania grupowego przywództwa,
 • Will Pennycook - W odpowiedzi na odczyt Morrisa Nitsuna,
 • Sylvia Hutchinson - Autorytet Foulkesowski. Inne spojrzenie.

Redakcja Biuletynu: Ewa Bąk (redaktor naczelny), Małgorzata Bajor, Jacek Lekki, Monika Żak, Justyna Matecka - Bloch (projekt okładki).

Od Redakcji

Od czasu opublikowania przez Freuda Trzech rozpraw z teorii seksualności, człowiek (dziecko) stał się „jawnie” seksualny, co więcej główną osią jego rozwoju stała się seksualność. Czyniąc z niej temat przewodni jedenastego numeru Biuletynu chcieliśmy zwrócić uwagę czytelników, praktyków terapeutów na zagadnienie, które jest rzadko tematem dyskusji czy publikacji pomimo tego, że seksualność jest obecna w każdej relacji.

Zagadnienie to jest tyle ekscytujące co trudne. Doskonale wiemy ile trudności przysparza psychoterapia, gdy przeniesienie ma charakter erotyczny. Rozważania na temat specyficznego erotycznego przeniesienia i przeciwprzeniesienia ujęte zostały w koncepcję MET i MEC, którą prezentuje Ewa Bąk. Ciekawe rozumienie płci przedstawia w omówieniu koncepcji „rodzaju nijakiego” Małgorzata Bajor. Kwestie płci w grupie, jej różnorodności i ambiwalencji wokół niej, poruszają dwa teksty opracowane przez Małgorzatę Sosnowską i Łukasza Dobromirskiego.

Nie często mamy możliwość popatrzeć na psychoterapię oczami pacjentów. Tomasz Wyrzykowski opisując pracę z grupą dla osób z zaburzeniami odżywiania, której częścią są tzw. „podsumowania" pisane przez pacjentki, daje nam dostęp do takiego rodzaju wiedzy.

Dziękujemy za dwa teksty do Wolnych skojarzeń: Jackowi Lekkiemu, za relację na temat tego, jaki rezonans spowodowały w prowadzonej przez niego grupie wydarzenia ostatnich miesięcy, które miały miejsce w naszym kraju; Krzysztofowi Bąk za refleksje na temat seksualności nie tylko oczami psychologa.

Zawsze interesujące jest „usłyszeć” co dzieje się w innych Towarzystwach, umożliwiają nam to autorzy doniesień z wydarzeń naukowo-szkoleniowych, za co jesteśmy im wdzięczni.

Zapraszamy Koleżanki i Kolegów, aby idąc za przykładem naszych autorów włączyli się do komentowania i dyskutowania zjawisk klinicznych, teoretycznych, jak również tych o charakterze społecznym.

W imieniu Redakcji
Ewa Bąk
Instytut Analizy Grupowej Rasztów
Wróć do spisu treści