Instytut Analizy Grupowej Rasztów na Facebooku
 

SzkoleniaKontakt

Instytut Analizy Grupowej „Rasztów”
ul. Genewska 9A, Warszawa
tel. 512 331 067 sekretariat.rasztow@gmail.com
więcej... Kontakt

Uzupełniające

Warunki szkolenia uzupełniającego

1. Osoby które rozpoczęły szkolenie przed 2014 rokiem, ukończyły je bądź są w trakcie mogą kontynuować szkolenie na wcześniejszych warunkach.

2. Jeśli zdecydują się szkolić lub uzupełnić szkolenie w zgodzie z nowym programem powinny wypełnić następujące warunki:

Uczestnicy aktualnie szkolący się, powinni:

– zgłosić swoją decyzję Opiekunowi Roku (wypełnić ankietę, do pobrania na stronie www - załącznik poniżej - lub w sekretariacie)

– uzupełnić brakujące 20 godz. seminarium klinicznego dotyczącego pracy z indywidualnym pacjentem

– umówić się z superwizorem na superwizję pracy z konkretnym pacjentem (lub kontynuować aktualną superwizję) w wymiarze 80 godz.

– przedstawić studium dwuletniej terapii indywidualnej

Oraz wybrać jeden z poniższych wariantów szkolenia:

Wersja a) (ścieżka długoterminowa)

– poprowadzić pod superwizją dwuletnią małą analityczną grupę terapeutyczną i przedstawić pracę końcową opisującą proces grupowy zgodnie z warunkami odbywania szkolenia

– uzyskać pozytywną opinię superwizora

Po wypełnieniu tych warunków i złożeniu egzaminów szkolący się będą mogli otrzymać Certyfikat Psychoterapeuty Indywidualnego i Grupowego IGAR oraz Certyfikat Analityka Grupowego IGAR

Wersja b) (ścieżka krótkoterminowa)

– uzupełnić brakujące 20 godz. seminarium klinicznego grupowego

– przystąpić do grupy superwizyjnej i w niej superwizować organizację i prowadzenie terapii grupowej prowadzonej na warunkach właściwych dla placówki, gdzie ta terapia się odbywa, w oparciu o myślenie i technikę grupowo – analityczną na tyle na ile pozwalają warunki. Superwizja może odbywać się w również w placówce, gdzie prowadzona jest terapia, o ile superwizorem jest analityk treningowy i superwizor IGA Rasztów. Osoba ubiegająca się o Certyfikat Psychoterapeuty Indywidualnego i Grupowego IGAR powinna udokumentować rok pracy z grupami.

– uzyskać pozytywną opinię superwizora

– przedstawić pracę końcową opisującą proces terapii w grupie trwający co najmniej trzy miesiące

Po wypełnieniu tych warunków i zdaniu egzaminów szkolący się mogą uzyskać Certyfikat Psychoterapeuty Indywidualnego i Grupowego IGAR. Osoby zainteresowane uzyskaniem Certyfikatu Analityka Grupowego IGAR w terminie późniejszym mogą się o niego ubiegać spełniwszy wymogi Wersji a)

 

Osoby, które ukończyły szkolenie teoretyczne i podjęły superwizję dwuletniej małej grupy analitycznej i chcą uzupełnić szkolenie w zakresie psychoterapii indywidualnej, powinny :

 

– zgłosić Opiekunowi Roku lub Komisji Szkoleniowej chęć uzupełnienia szkolenia o szkolenie w terapii indywidualnej (wypełnić ankietę, do pobrania ze strony - załącznik poniżej - lub w sekretariacie)

odbyć 20 godz seminarium klinicznego indywidualnego

– odbyć 80 godz. superwizji indywidualnej jednego co najmniej dwuletniego procesu terapeutycznego. Zaliczony może być bieżący proces lub proces, który właśnie się zakończył i był superwizowany przez odpowiednią ilość godzin u jednego superwizora.

-przedstawić studium dwuletniej terapii indywidualnej

-przedstawić studium dwuletniej pracy z małą grupą analityczną

– uzyskać pozytywną opinię superwizorów

Po wypełnieniu tych warunków i zdaniu egzaminów szkolący się mogą otrzymać Certyfikat Psychoterapeuty Indywidualnego i Grupowego IGAR oraz Certyfikat Analityka Grupowego IGAR

 

Osoby, które ukończyły szkolenie teoretyczne i nie podjęły superwizji grupy terapeutycznej, powinny:

 

– zgłosić swoją decyzję Komisji Szkoleniowej (wypełnić ankietę, do pobrania na stronie - załącznik poniżej - lub w sekretariacie)

– uzupełnić seminarium kliniczne

a) uczestnicy roczników sprzed 2007 roku – 40 godzin seminarium klinicznego dotyczącego pracy z pacjentem indywidualnym

b) Uczestnicy roczników po 2007 roku- 20 godzin seminarium klinicznego dotyczącego pracy z pacjentem indywidualnym

– odbyć lub kontynuować 80 godz. superwizji jednego procesu indywidualnej psychoterapii. Zaliczony może być bieżący proces lub proces, który właśnie się zakończył i był superwizowany przez odpowiednią ilość godzin u jednego superwizora.

– przedstawić pracę końcową – studium terapii indywidualnej

Oraz wybrać jeden z poniższych wariantów:

Wersja a) (ścieżka długoterminowa)

– poprowadzić pod superwizją dwuletnią małą analityczną grupę terapeutyczną i przedstawić pracę końcową opisującą proces grupowy zgodnie z Warunkami odbywania szkolenia

– uzyskać pozytywną opinię superwizora

Po wypełnieniu tych warunków i złożeniu egzaminów szkolący się będą mogli otrzymać Certyfikat Psychoterapeuty Indywidualnego i Grupowego IGAR oraz Certyfikat Analityka Grupowego IGAR

Wersja b) (ścieżka krótkoterminowa)

– uzupełnić seminarium kliniczne dotyczące pracy z grupami

a) uczestnicy roczników sprzed 2007 roku – 40 godzin seminarium klinicznego dotyczącego pracy z grupą

b) Uczestnicy roczników po 2007 roku – 20 godzin seminarium klinicznego dotyczącego pracy z grupą

– przystąpić do grupy superwizyjnej i w niej superwizować organizację i prowadzenie terapii grupowej na warunkach właściwych dla placówki, gdzie ta terapia się odbywa, w oparciu myślenie grupowo-analityczne i technikę na tyle na ile pozwalają warunki. Superwizja może odbywać się w również w placówce, gdzie prowadzona jest terapia, o ile superwizorem jest analityk treningowy i superwizor IGA Rasztów. Osoba ubiegająca się o Certyfikat Psychoterapeuty Indywidualnego i Grupowego IGAR powinna udokumentować rok pracy z grupami.

– uzyskać pozytywną opinię superwizora

– przedstawić pracę końcową opisującą proces terapii w grupie trwający co najmniej trzy miesiące

Po wypełnieniu tych warunków szkolący się mogą uzyskać Certyfikat Psychoterapeuty Indywidualnego i Grupowego IGAR a następnie spełniwszy wymogi Wersja a) ubiegać się o Certyfikat Analityka Grupowego IGAR.

 

Komisja Szkoleniowa

Joanna Skowrońska

Załączniki:
Deklaracja kontunuacji szkolenia

© 2015 Instytut Analizy Grupowej. All Rights Reserved.
Opracowanie – Prekursor