Instytut Analizy Grupowej Rasztów na Facebooku
 

SzkoleniaKontakt

Instytut Analizy Grupowej „Rasztów”
ul. Genewska 9A, Warszawa
tel. 512 331 067 sekretariat.rasztow@gmail.com
więcej... Kontakt

Rekrutacja

Procedura kwalifikacyjna

 
  • Kwalifikację do szkolenia w psychoterapii prowadzonego w Instytucie Analizy Grupowej mogą przejść osoby z  wyższym wykształceniem medycznym lub psychologicznym. W szczególnych przypadkach o przyjęcie mogą się ubiegać absolwenci innych kierunków studiów na poziomie magisterskim oraz studenci ostatniego roku psychologii i medycyny.
    Przed rozpoczęciem pracy terapeutycznej z pacjentami wymagany jest staż kliniczny.
    Absolwenci studiów na poziomie magisterskim innych kierunków niż psychologii i medycyny zobowiązani są do uzupełnienia wykształcenia z psychologii.
    Osoby aplikujące na szkolenie, które w momencie aplikowania na szkolenie nie mają doświadczenia w pracy z pacjentami, zobowiązani są do odbycia stażu klinicznego w wymiarze min. 180 godz. w okresie pierwszego roku szkolenia

  • Osoba starająca się o przyjęcie do szkolenia otrzymuje/pobiera za strony ankietę (załącznik poniżej), którą po wypełnieniu, dostarcza/przesyła do Sekretariatu Instytutu z dopiskiem na kopercie „Komisja Kwalifikacyjna – POUFNE” i uiszcza opłatę za procedurę kwalifikacyjną, w wysokości 250,00 zł. Rozpatrzenie ankiety zgłoszeniowej trwa do miesiąca od daty otrzymania (z wyłączeniem miesięcy lipiec sierpień).
  • Osoba aplikująca zostaje zapisana na rozmowę kwalifikacyjną do członka Komisji Kwalifikacyjnej, termin rozmowy zostanie ustalony poprzez kontakt telefoniczny.
  • Decyzja Komisji Kwalifikacyjnej przekazywana jest osobie aplikującej telefonicznie lub drogą elektroniczną. Osoby nieprzyjęte do szkolenia mogą zwróć się do Komisji Kwalifikacyjnej o rozmowę wyjaśniającą powody nieprzyjęcia.

Pierwsze zajęcia dla nowego kursu rozpoczynają się w styczniu 2022, przez cały okres szkolenia zajęcia będą odbywać się w czwarte weekendy miesiąca (piątki 17:00-20:15; niedziele 09:00-15:45), z wyłączeniem weekendów, wypadających w święta. W soboty odbywają się blokowe grupy terapeutyczne, dla osób, które wybrały tą formę terapii własnej.

Waruki szkolenia oraz informacje o opłatach -
instytut.rasztow.pl/szkolenia-podstawowe.html

 
Załączniki:
ANKIETA ZGŁOSZENIOWA

© 2015 Instytut Analizy Grupowej. All Rights Reserved.
Opracowanie – Prekursor