Instytut Analizy Grupowej Rasztów na Facebooku
 

SzkoleniaKontakt

Instytut Analizy Grupowej „Rasztów”
ul. Genewska 9A, Warszawa
tel. 512 331 067 sekretariat.rasztow@gmail.com
więcej... Kontakt

Rekrutacja

Procedura kwalifikacyjna

 • Kwalifikację do szkolenia w psychoterapii prowadzonego w Instytucie Analizy Grupowej mogą przejść osoby z  wyższym wykształceniem medycznym lub psychologicznym. W szczególnych przypadkach o przyjęcie mogą się ubiegać absolwenci innych kierunków studiów na poziomie magisterskim oraz studenci ostatniego roku psychologii i medycyny. Przed rozpoczęciem pracy terapeutycznej z pacjentami wymagany jest staż kliniczny. Absolwenci studiów na poziomie magisterskim innych kierunków niż psychologii i medycyny zobowiązani są do uzupełnienia wykształcenia o II stopień psychologii. Osoby aplikujące na szkolenie, które w momencie aplikowania na szkolenie nie mają doświadczenia w pracy z pacjentami, zobowiązani są do odbycia stażu klinicznego w wymiarze min. 180 godz. w okresie pierwszego roku szkolenia

 • Osoba starająca się o przyjęcie do szkolenia otrzymuje/pobiera za strony ankietę (załącznik poniżej), którą po wypełnieniu, dostarcza/przesyła do Sekretariatu Instytutu z dopiskiem na kopercie „Komisja Kwalifikacyjna – POUFNE” i uiszcza opłatę za procedurę kwalifikacyjną, w wysokości 250,00 zł. Rozpatrzenie ankiety zgłoszeniowej trwa do miesiąca od daty otrzymania.
 • Osoba aplikująca zostaje zapisana na rozmowę kwalifikacyjną do członka Komisji Kwalifikacyjnej, termin rozmowy zostanie ustalony poprzez kontakt telefoniczny.
 • Decyzja Komisji Kwalifikacyjnej przekazywana jest osobie aplikującej telefonicznie lub drogą elektroniczną. Osoby nieprzyjęte do szkolenia mogą zwróć się do Komisji Kwalifikacyjnej o rozmowę wyjaśniającą powody nieprzyjęcia.

Pierwsze zajęcia dla nowego kursu rozpoczynają się w styczniu 2020, przez cały okres szkolenia zajęcia będą odbywać się w pierwsze weekendy miesiąca, z wyłączeniem weekendów, wypadających w święta (piątki 17:00-20:15; niedziele 09:00-15:45). W soboty odbywają się blokowe grupy terapeutyczne, dla osób, które wybrały tą formę terapii własnej.

Waruki szkolenia oraz informacje o opłatach - instytut.rasztow.pl/szkolenia-podstawowe.html

 
Załączniki:
ANKIETA ZGŁOSZENIOWA

Szkolenie w Krakowie

 
 • Kwalifikację do szkolenia w psychoterapii prowadzonego w Instytucie Analizy Grupowej mogą przejść osoby z wyższym wykształceniem medycznym lub psychologicznym. W szczególnych przypadkach o przyjęcie mogą się ubiegać absolwenci innych kierunków studiów na poziomie magisterskim oraz studenci ostatniego roku psychologii i medycyny. Przed rozpoczęciem pracy terapeutycznej z pacjentami wymagany jest staż kliniczny.
 • Osoba starająca się o przyjęcie do szkolenia otrzymuje/pobiera za strony ankietę (załącznik poniżej) . Ankiety, zapytania itp. prosimy kierować do Pani Katarzyny Wrzesień  - kontakt 606 201 459 (w przypadku braku bezpośredniego kontaktu prosimy o sms o treści ''KURS PSYCHOTERAPII’’ - będziemy oddzwaniać.
   
  Ankietę po wypełnieniu, należy dostarczć/przesłać do P. Katarzyny Wrzesień, należy również uiścić opłatę za procedurę kwalifikacyjną, w wysokości 250,00 zł. Rozpatrzenie ankiety zgłoszeniowej trwa do miesiąca od daty otrzymania.
 • Osoba aplikująca zostaje zapisana na rozmowę kwalifikacyjną do członka Komisji Kwalifikacyjnej, termin rozmowy zostanie ustalony poprzez kontakt telefoniczny.
 • Decyzja Komisji Kwalifikacyjnej przekazywana jest osobie aplikującej telefonicznie lub drogą elektroniczną. Osoby nieprzyjęte do szkolenia mogą zwróć się do Komisji Kwalifikacyjnej o rozmowę wyjaśniającą powody nieprzyjęcia.

Rozpoczęcie szkolenia planowane jest we wrześniu 2018, przez cały okres szkolenia zajęcia będą odbywać się w drugie lub czwarte weekendy miesiąca, z wyłączeniem weekendów, wypadających w święta (piątki 17:00-20:15; sobota 09:00-15:45). W piątek i sobotę odbywają się zajęcia teoretyczne a w niedziele odbywają się blokowe grupy terapeutyczne.

Waruki szkolenia oraz informacje o opłatach - instytut.rasztow.pl/szkolenia-podstawowe.html
 
Załączniki:
Ankieta zgłoszeniowa na szkolenie
© 2015 Instytut Analizy Grupowej. All Rights Reserved.
Opracowanie – Prekursor