Instytut Analizy Grupowej Rasztów na Facebooku
 

SzkoleniaKontakt

Instytut Analizy Grupowej „Rasztów”
ul. Genewska 9A, Warszawa
tel. 512 331 067 sekretariat.rasztow@gmail.com
więcej... Kontakt

Biblioteka

Regulamin korzystania ze zbiorów biblioteki

Instytutu Analizy Grupowej ‘’RASZTÓW’’

Zasady korzystania ze zbiorów stanowiących własność Biblioteki Instytutu Analizy Grupowej ‘’RASZTÓW’’
 • Zbiory Biblioteki Instytutu wymagają poszanowania.
 • Dostęp do księgozbioru i czasopism jest wolny.
 • Wynoszenie zbiorów z Biblioteki bez dopełnienia obowiązujących formalności jest zabronione.
 • Ze zbiorów biblioteki mogą korzystać członkowie i studenci Instytutu w dniach i godzinach pracy sekretariatu.
 • Wszelkie uszkodzenia i defekty materiałów bibliotecznych prosimy zgłaszać niezwłocznie po ich zauważeniu.
Zasady udostępniania zbiorów stanowiących własność Biblioteki Instytutu Analizy Grupowej ‘’RASZTÓW’’ 
 • Biblioteka Instytutu udostępnia swoje zbiory poprzez:

- zamówienie drogą mailową – korzystając z adresu: sekretariat.rasztow@gmail.com można zamówić potrzebne pozycje książkowe i odebrać je osobiście w sekretariacie Instytutu 
 
- zamówienie w sekretariacie Instytutu - wypisanie rewersu i pozostawienie w sekretariacie 
 • Łączna liczba wypożyczeń nie może przekraczać dwóch pozycji.
 • Książki wypożycza się maksymalnie na czas 30 dni. Czasopisma wypożycza się na okres ustalany indywidualnie z sekretariatem.
 • Wypożyczający może zarezerwować książkę aktualnie wypożyczoną przez innego Czytelnika powiadamiając sekretariat Instytutu osobiście lub drogą mailową (adres: sekretariat.rasztow@gmail.com).
 • Biblioteka ma prawo w uzasadnionych przypadkach, żądać zwrotu wypożyczonych dzieł przed upływem regulaminowego terminu zwrotu lub w chwili wypożyczania zastrzec wcześniejszy termin zwrotu.
 • Jeśli materiały biblioteczne zostały zagubione lub zniszczone Wypożyczający zobowiązany jest w porozumieniu z Biblioteką i sekretariatem:

- do odkupienia takich samych materiałów

- do odkupienia materiałów w podobnej tematyce, w co najmniej identycznej cenie

O wyborze wyżej wymienionych sposobów naprawiania szkody decyduje Zarząd Instytutu. 
 • Przetrzymywanie wypożyczonych materiałów poza wyznaczony termin lub nieuiszczanie ekwiwalentów za zniszczone lub zagubione materiały powoduje zablokowanie możliwości dalszych wypożyczeń do czasu uregulowania zobowiązań wobec Biblioteki Instytutu.
 • W razie braku poszukiwanej pozycji w zbiorach Czytelnik może zgłosić do Zarządu Instytutu prośbę o jej zakupienie.

katalog Biblioteki IAGR

 
Załączniki:
katalog biblioteki IAGR
© 2015 Instytut Analizy Grupowej. All Rights Reserved.
Opracowanie – Prekursor