Instytut Analizy Grupowej Rasztów na Facebooku
 

WydarzeniaKontakt

Instytut Analizy Grupowej „Rasztów”
ul. Genewska 9A, Warszawa
tel. 512 331 067 sekretariat.rasztow@gmail.com
więcej... Kontakt

Wydarzenia – Bieżące

centralizacja szkoleń


Dnia 20.10.2018 na konferencji trzech sekcji PTP i PTP –
organizatorzy poinformowali uczestników o: 

- powstaniu nowej specjalizacji w psychoterapii klinicznej dzieci i młodzieży, która ma odbywać się jedynie w 3 podejściach teoretycznych;

- nowa specjalizacja podlegać będzie Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego (CMKP) i Centrum Egzaminów Medycznych (CEM); będzie istniała konieczność przejścia procedury w CEM dla osób z dorobkiem naukowym i zawodowym;

- z wystąpienia prof. Macieja Pileckiego pełniącego funkcję przewodniczącego Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego wynika również, że kolejnym krokiem, prawdopodobnie w przyszłym roku, będzie stworzenie specjalizacji z psychoterapii klinicznej dla dorosłych również podlegającej CMKP i CEM.

Wielu uczestników ’’Trójkonferencji’’ postulowało dalsze dyskusje nad projektem m.in. utworzenie tzw. "okrągłego stołu” inni wyrażali dyplomatyczny dystans do takiej inicjatywy.

Wiemy, że środowisko psychoterapeutów popiera stanowisko Polskiej Rady Psychoterapii, której IAGR jest formalnym członkiem założycielem. Nasi przedstawiciele J.Skowrońska i M.Koczyk poinformowali nas, że PRP już się sformalizowała: jest po zebraniu założycielskim i wszelkich formalnościach urzędowych).

W związku z pominięciem w konsultacjach społecznych Instytutu Analizy Grupowej ’’Rasztów’’ oraz wielu innych organizacji psychoterapeutycznych jako Zarząd Instytutu Analizy Grupowej ’’Rasztów” chcemy wyrazić sprzeciw wobec wprowadzenia rozporządzenia Ministra dot. specjalizacji z psychoterapii klinicznej dzieci i młodzieży.

Podjęliśmy następujące kroki:

- Jeśli "okrągły stół" powstanie, decyzją Zarządu IAGR do jego obrad oddelegowani będą: przedstawiciele Komisji Szkoleniowej Instytutu Analizy Grupowej ’’Rasztów’’.

- Drogą PRP planujemy podjęcie próby zawiązania debat z Ministerstwem Zdrowia i Ministerstwem Oświaty.

- Zastanawiamy się też nad możliwościami wejścia w spór zbiorowy z Ministerstwem Zdrowia.

- Kontakt z mediami w tej sprawie: zależałoby nam szczególnie na nagłośnieniu trybu wprowadzenia zmian przez MZ (bez jakichkolwiek konsultacji).

Koleżanki i Koledzy,

w związku z powyższymi niedemokratycznymi działaniami przesyłamy Wam w załączeniu poniżej list, od Przewodniczącej Polskiej Rady Psychoterapii wraz z linkiem do petycji protestacyjnej psychoterapeutów, którą można podpisać osobiście:

www.petycjeonline.com/sprzeciw_wobec_wprowadzeniu_rozporzdzenia_ministra_dot_specjalizacji_z_psychoterapii_klinicznej_dzieci_i_modziey

Instytutu Analizy Grupowej ’’Rasztów’’

© 2015 Instytut Analizy Grupowej. All Rights Reserved.
Opracowanie – Prekursor