Instytut Analizy Grupowej Rasztów na Facebooku
 

WydarzeniaKontakt

Instytut Analizy Grupowej „Rasztów”
ul. Genewska 9A, Warszawa
tel. 512 331 067 sekretariat.rasztow@gmail.com
więcej... Kontakt

Wydarzenia – Bieżące

Nie żyje prof. Jerzy Witold Aleksandrowicz wybitny polski lekarz psychiatra, prof. nauk medycznych, był jednym z pionierów psychoterapii w polsce. Zmarł w Krakowie w wieku 82 lat.
... Od 1964 należał do Polskiego Towarzystwa Filozoficznego.

Zaraz po studiach pracował na swojej macierzystej uczelni. Uczestniczył w tworzeniu Katedry Psychoterapii Akademii Medycznej w Krakowie.

W 1966 roku obronił pracę doktorską, W 1979 roku uzyskał habilitację, a 11 lat później tytuł profesora nauk medycznych. W 2001 roku został wyróżniony tytułem profesora zwyczajnego Collegium Medicum UJ.

Pracował w szpitalu psychiatrycznym w Jarosławiu, a także kierował Gabinetem Psychoterapeutycznym w Szpitalu im. Stefana Żeromskiego w Krakowie.

Od 1976 był kierownikiem Ośrodka Leczenia Nerwic ZOZ nr 1 w Krakowie.

Od 1959 był członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, w latach 1989-1995 przewodniczącym zarządu sekcji psychoterapii.

Prof. Jerzy Aleksandrowicz był jedną z najwybitniejszych postaci w psychiatrii i psychoterapii w Polsce, jednym z twórców psychoterapii. Jako jeden z pierwszych w Polsce próbował realizować model kompleksowej, intensywnej psychoterapii zaburzeń nerwicowych. Prof. Jerzy Aleksandrowicz stworzył narzędzia do diagnostyki zaburzeń nerwicowych, po które do dziś sięgają lekarze. Narzędzia te były podstawą rozwoju naukowego w dziedzinie badań nad zaburzeniami nerwicowymi i psychoterapią.

Opublikował wiele książek i podręczników dotyczących psychoterapii czy zaburzeń nerwicowych.

Był mężem Beaty Szymańskiej, polskiej historyk filozofii i poetki.

 

© 2015 Instytut Analizy Grupowej. All Rights Reserved.
Opracowanie – Prekursor