Instytut Analizy Grupowej Rasztów na Facebooku
 

WydarzeniaKontakt

Instytut Analizy Grupowej „Rasztów”
ul. Genewska 9A, Warszawa
tel. 512 331 067 sekretariat.rasztow@gmail.com
więcej... Kontakt

Wydarzenia – Bieżące

WYKŁADY OTWARTE IAGR


Sobota 24.11.2018 w godz. 13:00-14:45 

Wykład:

  O poszukiwaniu ojca w terapii analitycznej, współczesnym świecie i... kosmosie. 

 Prowadzący – Tomasz Wyrzykowski

Ojczyzna! Ojczyzna! A Synczyzna? - pytał dramatycznie Witold Gombrowicz kilkadziesiąt lat temu głosem bohatera „Transatlantyku”. Pytanie to było wówczas, min. wyrazem pragnienia odnowienia świata, wprowadzenia rządów młodości, sprzeciwu wobec ograniczaniu indywidualnego Ja przez to, co społeczne i tradycyjne.

                Dziś, obserwując powszechny kult młodości, późne wychodzenie z domu, kontrakty na posiadanie dzieci zamiast małżeństw, czy modę na metroseksualizm, możemy odwrócić to pytanie i zapytać: Synczyzna, Synczyzna a Ojczyzna? Przy czym pytanie to oczywiście dotyczyć będzie roli mężczyzn a nie sytuacji kraju w jakim żyjemy.

Szybko zachodzące zmiany społeczno-ekonomiczne, rozwój technologii i medycyny, w tym przede wszystkim rosnąca rola kobiet i zmieniająca się (malejąca?) rola mężczyzny w społeczeństwie, inżynieria genetyczna, czy możliwości zapłodnienia pozaustrojowego, każą nam zastanowić się: Po co, i czy w ogóle, ojcowie są jeszcze potrzebni? Z drugiej strony praktyka psychoterapii a także niektóre współczesne wytwory kulturowe pokazują, że dążenie „do ojca” jest czymś stale aktualnym i trwałym.

 
W proponowanym wykładzie spróbujemy zastanowić się nad tym, jaka jest współcześnie rola ojca i z czym związane są pragnienia, i lęki dotyczące figury ojcowskiej ujawniane w trakcie procesu psychoterapii. Za przykłady do rozważań posłużą nam, poza  wypowiedziami pacjentów, dzieła z kanonu popkultury, jakimi są serie komiksowe i filmowe o historii Strażników Galaktyki - bohaterów z uniwersum Marvela.
 

Ponieważ omawiane dylematy znalazły, po części, swój wyraz w książce psychoanalitycznej pt.: „Po co są ojcowie?”  pod redakcją J. Trowell i A. Etchegoyen - książka ta stanie się kanwą teoretyczną dla wykładu.

Jest to pierwszy, mam nadzieję, z dłuższej serii wykładów pod roboczym tytułem Popkulturowe inspiracje dla terapii analitycznej.

 Serdecznie zapraszam Tomasz Wyrzykowski

           

wstęp wolny, Ilość miejsc ograniczona, zapisy prosimy kierować na adres: sekretariat.rasztow@gmail.com

© 2015 Instytut Analizy Grupowej. All Rights Reserved.
Opracowanie – Prekursor