Instytut Analizy Grupowej Rasztów na Facebooku
 

WydarzeniaKontakt

Instytut Analizy Grupowej „Rasztów”
ul. Genewska 9A, Warszawa
tel. 512 331 067 sekretariat.rasztow@gmail.com
więcej... Kontakt

Wydarzenia – Bieżące

Psychoanalityczna teoria Wilfreda R. Biona: Postawa analityczna i relacja terapeutyczna.

SEMINARIUM

 

Autorzy:

Tomasz Kudelski

Tomasz Wyrzykowski

 

Zapraszamy na kolejny cykl seminariów poświęconych teorii W. R. Biona.

 

Badając i opisując funkcjonowanie psychiki ludzkiej W. Bion zastanawiał się nad wynikającym z tego podejściem do metody i postawy psychoanalitycznej. Choć dociekaniami tymi przesiąknięta jest cała jego spuścizna, trudno znaleźć w niej bezpośrednie zalecenia co do tego, jaką postawę analityk ma przyjmować wobec pacjenta. Zapewne jest to związane z naciskiem jaki kładł na poszukiwanie własnej drogi w psychoanalizie i ze znaczeniem jakie nadawał fenomenowi każdego spotkania analitycznego.

W trakcie seminarium zastanowimy się wspólnie co możemy robić, by nasza postawa pozwalała na pogłębienie zrozumienia pacjenta i procesu terapeutycznego. Przyjrzymy się także językowi, jakim się posługujemy i temu jak formułujemy myśli podczas sesji z pacjentem.

Dyskusja będzie koncentrowała się na poniższych zagadnieniach:

    Jak można rozumieć postawę analityczną?

    Jakie zjawiska zachodzą w relacji terapeutycznej? Co „stoi po stronie terapeuty”, a co wnosi pacjent?

    Jaką rolę w tym związku ma dynamika pomiędzy tym co pomieszczane i tym co pomieszczające?

    Co podlega zmianie w relacji w toku terapii?

    Czym jest interpretacja?

    Jakie są jej składowe i do czego może się odnosić (elementy psychoanalizy, obrazy, emocje, itp.)?

    Jak wypowiadane słowa w czasie spotkania terapeutycznego opisują relację, jaki mają na nią wpływ?

    Jaki wpływ na wspólne funkcjonowanie analityka i pacjenta ma to co nienazwane?

 

Ilustrację kliniczną do tych rozważań stanowić będą materiały dostarczone przez prowadzących oraz chętnych uczestników, a także zapisy z seminariów prowadzonych przez Biona.

 

Warunki organizacyjne:

Czas 10.00-12.30

Terminy: 27.10, 24.11, 15.12., 13.01. (niedziela), i 16.02.

Cena: 120 pln za spotkanie

 

Lektury na pierwsze spotkanie:

    Michał Łapiński, Wstęp, w: W.R. Bion, Seminaria kliniczne i inne prace, Wyd. Ingenium

    W.R. Bion, Czerpanie jak największych korzyści z sytuacji niekorzystnej, w: Seminaria kliniczne i inne prace, Wyd. Ingenium
© 2015 Instytut Analizy Grupowej. All Rights Reserved.
Opracowanie – Prekursor