Instytut Analizy Grupowej Rasztów na Facebooku
 

WydarzeniaKontakt

Instytut Analizy Grupowej „Rasztów”
ul. Genewska 9A, Warszawa
tel. 512 331 067 sekretariat.rasztow@gmail.com
więcej... Kontakt

Wydarzenia – Bieżące

RODO
Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że jako IGA Rasztów jesteśmy administratorem danych osobowych powierzonych nam przez Państwo z tytułu bycia członkiem naszej organizacji.
Dochowując należytej staranności w zakresie przetwarzania powierzonych nam danych osobowych, w 2015 wprowadziliśmy Politykę bezpieczeństwa danych osobowych w IGA Rasztów, która stanowi zbiór zasad i procedur w zakresie przetwarzania danych osobowych.
Zapewniamy, iż Państwa dane są chronione w sposób zgodny z przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych, w tym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
Więcej informacji na ten temat, wraz z informacją o przysługujących prawach, znajdziecie Państwo na stronie internetowej Instytutu, w zakładce "statut i inne dokumenty" instytut.rasztow.pl/instytut-wladze.html, w dokumncie "Informacja o danych osobowych".

© 2015 Instytut Analizy Grupowej. All Rights Reserved.
Opracowanie – Prekursor