Instytut Analizy Grupowej Rasztów na Facebooku
 

WydarzeniaKontakt

Instytut Analizy Grupowej „Rasztów”
ul. Genewska 9A, Warszawa
tel. 512 331 067 sekretariat.rasztow@gmail.com
więcej... Kontakt

Wydarzenia – Bieżące

Standardy EGATIN w szkoleniu psychoterapii grupowo-analitycznej
Drogie Koleżanki i Koledzy,
zapraszam do zajrzenia do nowego dokumentu instytut.rasztow.pl/instytut-wladze.html w zakładce "statut i inne dokumenty", które zawiera tłumaczenie Podstawowych standardów treningu EGATIN. Instytut posiada pełne członkostwo EGATIN, co oznacza, że program naszego szkolenia spełnia te wymagania.
Obecnie, w związku z tym, że pracujemy w EGATIN nad wzajemną uznawalności dyplomów  Instytutów-członków EGATIN, Instytut musi przedkładać do weryfikacji swój program co 5. lat. 

Zachęcam także do udziału w corocznej konferencji EGAIN: 
Joanna Skowronska, delegat IGAR do EGATIN
© 2015 Instytut Analizy Grupowej. All Rights Reserved.
Opracowanie – Prekursor