Instytut Analizy Grupowej Rasztów na Facebooku
 

WydarzeniaKontakt

Instytut Analizy Grupowej „Rasztów”
ul. Genewska 9A, Warszawa
tel. 512 331 067 sekretariat.rasztow@gmail.com
więcej... Kontakt

Wydarzenia – Bieżące

WYKŁADY OTWARTE IAGR 2019
Sobota 26.10.2019 w godz. 10:00-11:30

 Wykład:  Lęk separacyjny - perspektywa psychoanalityczna. Oswajanie samotności

  Prowadzący – Tomasz Kudelski

Wykład " Lęk separacyjny - perspektywa psychoanalityczna. Oswajanie samotności"
przedstawia w
ogólnym zarysie  problematykę lęku separacyjnego w teorii i praktyce psychoanalitycznej. Omówiony jest związek lęku separacyjnego z narcyzmem, rola różnych koncepcji teoretycznych (głównie teorii Z. Freuda) w rozumieniu lęku separacyjnego,  kwestie terminologiczne i definicyjne w odniesieniu do pojęcia "separacja", relacje między lękiem separacyjnym  a żałobą. Wykład zawiera także kilka krótkich winiet klinicznych ilustrujących rozmaite aspekty przedstawianego zjawiska.

wstęp wolny,
Ilość miejsc ograniczona,
zapisy prosimy kierowa
ć na adres: sekretariat.rasztow@gmail.com

© 2015 Instytut Analizy Grupowej. All Rights Reserved.
Opracowanie – Prekursor