Instytut Analizy Grupowej Rasztów na Facebooku
 

InstytutKontakt

Instytut Analizy Grupowej „Rasztów”
ul. Genewska 9A, Warszawa
tel. 512 331 067 sekretariat.rasztow@gmail.com
więcej... Kontakt

Historia

Historia Instytutu

Instytut Analizy Grupowej „Rasztów” został powołany z inicjatywy zespołu Ośrodka Psychoterapii Analitycznej w Warszawie w 1992 roku. Zgłaszając swój akces do Europejskiego Zrzeszenia Instytucji Kształcących w Analizie Grupowej – E.G.A.T.I.N. otrzymał wstępną kategorię członkostwa (Introductory Membership). W tym samym czasie, we współpracy z Instytutem Analizy Grupowej w Heidelbergu najbardziej doświadczeni terapeuci z naszego instytutu oraz zaproszeni koledzy z Wilna i z Pragi rozpoczęli swoje szkolenie w analizie grupowej (qualifying course). Prowadzącymi szkolenie byli: Werner Knauss (Heidelberg) i Jerzy Pawlik (Warszawa).
 
W 1993 roku Instytut Analizy grupowej „Rasztów” rozpoczął własną działalność szkoleniową organizując pierwsze grupy objęte programem wstępnego szkolenia prowadzonego według standardów sformułowanych przez E.G.A.T.I.N. W 2002 roku IGA „Rasztów” spełnił wszystkie wymagania placówki szkoleniowej i zyskał pełne członkostwo w E.G.A.T.I.N. (Qualifying Membership).
 
E.G.A.T.I.N. jest federacją organizacji oferujących programy szkoleniowe w analizie grupowej, na które składają się: własna psychoterapia w grupie, teoria psychoanalityczna i grupowo- analityczna oraz superwizje pracy klinicznej indywidualnej i grupowej. Podstawowym celem organizacji jest stwarzanie możliwości do wymiany i dialogu w odniesieniu do rożnych aspektów procesu szkolenia w analizie grupowej i dbanie o rozwój i utrzymanie odpowiednich standardów szkolenia. Od początku swojego istnienia IGAR jest aktywnym członkiem E.G.A.T.I.N.
 
W 2011 roku Instytut Analizy Grupowej „Rasztów” otrzymał członkowstwo w sekcji grupowej Europejskiej Federacji Psychoterapeutów Psychoanalitycznych (E.F.P.P.).
 
Co to jest analiza grupowa?
Badania w naukach społecznych prowadzone w latach 30-tych i później przyniosły nowe spojrzenie na naturę związków jednostki z otoczeniem i ich znaczenia dla rozwoju osobowości człowieka. W nowym ujęciu osobowość jednostki, jej rozwój, możliwości i zaburzenia określane są poprzez jej udział w różnych grupach ludzkich (rodzina, grupy rówieśnicze i zawodowe). Stworzono podstawy dla rozwoju grupowych form psychoterapii. Jeśli bowiem grupa ma zasadnicze znaczenie dla psychospołecznego rozwoju jednostki, to również badanie i leczenie różnych form zaburzeń tego rozwoju powinno odbywać się w grupie, poprzez grupę i przy udziale grupy. Analiza grupowa określana czasem jako psychoanaliza grupowa jest formą psychoterapii grupowej łączącą podstawowe kanony psychoanalizy (rozumienie zjawisk oporu, przeniesienia i przeciwprzeniesienia, roli i działań podejmowanych przez psychoanalityka) z procesami i zjawiskami zachodzącymi w grupie. Specyficzna sytuacja społeczna jaką tworzy grupa terapeutyczna w szczególny sposób modyfikuje wyżej wymienione kanony psychoanalizy tworząc nową jakość: grupowo analityczną psychoterapię.
 
Podstawowe założenia teoretyczne nowego kierunku i ich zastosowanie w praktyce klinicznej zostały sformułowane przez S.H.Foulkes’a. W 1952 roku S.H.Foulkes, Jane Abercrombie i Norbert Elias powołali w Londynie Towarzystwo Analizy Grupowej – The Group Analytic Society (London), które szybko zdobyło uznanie i popularność w wielu krajach. Grupowa analiza zainteresowała i zbliżyła przedstawicieli rożnych nurtów i dziedzin wiedzy: psychologii, socjologii, medycyny, edukacji, przemysłu, architektury, antropologii i teologii. W 1971 roku powstał Instytut Grupowej Analizy – IGA (London) – pierwsza placówka w Europie oferująca całościowy program szkoleniowy (qualifying training course) w analizie grupowej. W następnych latach swój trening w IGA London odbyli liczni terapeuci z rożnych krajów Europy, którzy po ukończeniu szkolenia w Londynie zakładali w swoich krajach podobne placówki. Tak powstały Instytuty Analizy grupowej w Heidelbergu, Atenach, Zagrzebiu, Budapeszcie, Kopenhadze, Oslo, Zurychu i wiele innych. Rosnące zainteresowanie szkoleniem w analizie grupowej i możliwościami praktycznego wykorzystania tej dziedziny wiedzy skłoniło przedstawicieli szesnastu europejskich instytucji szkoleniowych do powołania w 1987 roku w Oxfordzie nowej organizacji: European Group Analytic Training Institutions Network (E.G.A.T.I.N.).
 
 

© 2015 Instytut Analizy Grupowej. All Rights Reserved.
Opracowanie – Prekursor