Strona główna - Instytut Analizy Grupowej "Rasztów"

INSTYTUT ANALIZY GRUPOWEJ
RASZTÓW
Informacje
Szkolenie
INSTYTUT ANALIZY GRUPOWEJ RASZTÓW
Przejdź do treści
"Grupa jako całość" to nie tylko wyrażenie, to żyjący organizm, odmienny od kompozycji jednostek.
S.H. Foulkes
IAGR
Instytut Analizy Grupowej „Rasztów” został powołany z inicjatywy zespołu Ośrodka Psychoterapii Analitycznej w Warszawie w 1992 roku.

IAGR jest stowarzyszeniem, którego celem jest rozwijanie wiedzy dotyczącej analityczej psychoterapii grupowej. Instytut szkoli oraz stara się podnosić poziom naukowy i kwalifikacje zawodowe analityków grupowych. Propaguje wiedzę dotyczącą metod analizy grupowej oraz dąży do wprowadzania ich do praktyki klinicznej. Inastytut dba o to, by analitycy grupowi przestrzegali zasad etycznych w swojej praktyce zawodowej.
SZKOLENIE W ANALIZIE GRUPOWEJ


Rekrutacja
Zasady rekrutowania do szkolenia w IAGR. Zgłoszenia na rok 2024 przyjmujemy do końca roku 2023, optymalny termin do końca października.
Szkolenie podstawowe
Szkolenie prowadzące do uzyskania uprawnień psychoterapeuty lub analityka grupowego
Szkolenie podyplomowe
Szkolenie prowadzące do uprawnień superwizorskich i szkoleniowych
Egzaminy
Terminy, koszty, jak pisać pracę dyplomową
Opłaty za szkolenie
Terminy zjazdów
Daty zjazdów poszczególnych kursów
TABLICA INFORMACYJNA
Kalendarz wydarzeń
grupowo-analitycznych
Najbliższe wydarzenie: 24 - 28 lipca.
Władze Instytutu
Informacje o składzie Zarządu IAGR oraz Komisjach Szkoleniowej, Naukowej, Rewizyjnej i Etyki.
Członkowie IAGR
Tu znajdziesz terapeutów certyfikowanych przez IAGR oraz kandydatów Instytutu.
Seminarium analityków grupowych w 2024
Terminy spotkań seminaryjnych na rok 2024, które odbywają się w siedzibie Instytutu.
Publikacje
w wydanie których zaangażowani byli członkowie Instytutu
Biblioteka Instytutu
Zasady korzystania z Biblioteki Instytutu oraz katalog tytułów.
Statut i inne dokumenty
Dokumenty stowarzyszenia oraz RODO.
Biuletyn
Dla członków i kandydatów.
WYDARZENIA
Wyniki ankiety prezentowanej w czasie XX Konferencji Naukowej IAGR
Komisja Naukowa IAGR przedstawia wyniki ankiety, która była kierowana do osób związanych z Instytutem. Była prowadzona wiosną 2024, a jej wyniki przedstawione na ostatniej konferencji.
Opublikowany przez Komisja Naukowa IAGR - 23 Cze 2024
Seminarium analityków grupowych - 22 czerwca 2024
Weronika Rybak wraz z Tomaszem Jurczykiem przybliżą ideę i metodę pracy mentalizacyjnej z parami w prowadzonych przez nich krótkoterminowych grupach.
Opublikowany przez Sekretariat IAGR - 16 Cze 2024
Miejsce konferencji IAGR
Prosimy o zwrócenie uwagi na miejsce zbliżającej się XX Konferencji Naukowej IAGR: Stary BUW!
Opublikowany przez Kamila Kocewiak - Robalewska - 19 Maj 2024
Spotkanie w sprawie ustawy o zawodzie psychoterapeuty 12 maja 2024
Zapraszamy wszystkich na spotkanie online z przedstawicielami grupy roboczej ds. ustawy o zawodzie psychoterapeuty. Reprezentanci Towarzystw zrzeszonych w grupie przedstawią informacje o podstawowych założeniach projektu. Spotkanie rozpoczniemy o godzinie 18.00.
Opublikowany przez Sekretariat IAGR - 02 Maj 2024
Polska na Kozetce - 25 maja 2024 w Toruniu
Zapraszamy na kolejną edycję Polski na Kozetce - warsztat obywatelskiej refleksyjności, tym razem w Toruniu. Wydarzenie współorganizowane przez Kujawskie Koło PTPP.
Opublikowany przez Sekretariat IAGR - 10 Kwi 2024
Grupa Klimatyczna
XX Konferencja IAGR
Rozwój nauk społecznych przyniósł nowe spojrzenie na naturę związków jednostki z otoczeniem i ich znaczenie dla rozwoju osobowości człowieka. W tym ujęciu osobowość jednostki, jej rozwój, jej możliwości, ograniczenia i zaburzenia określane są poprzez udział w różnych grupach ludzkich (rodzina stanowiąca pierotny i niejako wzorcowy model grupy społecznej, grupy rówieśnicze, zawodowe i inne). To nowe spojrzenie stało się podstawą grupowych form psychoterapii. Jeśli bowiem grupa ma zasadnicze znaczenie dla psychospołecznego rozwoju jednostki, to również badanie i leczenie różnych form zaburzeń tego rozwoju powinno odbywać się w grupie, poprzez grupę i przy udziale grupy.

Jerzy Pawlik, "Psychoterapia analityczna"
IAGR

Zapraszamy do kontaktu
Instytut Analizy Grupowej Rasztów
Wróć do spisu treści